Op dinsdag 4 februari jl. werd in Driebergen het drieluik ‘Leraar: een professie met perspectief’ gepresenteerd. Dit drieluik gaat over de loopbaanperspectieven en ontwikkelmogelijkheden van leraren. 
 

Zestig auteurs brengen in dertig hoofdstukken bij elkaar wat er bekend is uit onderzoek rond loopbaanontwikkeling van leraren en verbinden dat met de praktijk in scholen. Aan de hand van drie thema’s biedt de bundel leraren en schoolleiders handvatten om het gesprek over beroepsbeeld en loopbaan- en ontwikkelperspectieven te verrijken met de uitkomsten van onderzoek. 

De focus op de leraar en zijn professie is ten tijde van discussies rondom lerarentekorten en oplopende werkdruk zeer actueel. Weinig jongeren kiezen bijvoorbeeld voor het beroep van leraar, een deel van hen omdat ze te weinig loopbaanmogelijkheden zien. Ook veel zittende leraren missen perspectief op ontwikkeling en verlaten na verloop van tijd het beroep. Het versterken van loopbaanmogelijkheden voor leraren kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van het lerarentekort. En bovendien het werkplezier en de passie waarmee leraren in het onderwijs werken verhogen. 

Het drieluik is geen kant-en-klaar model voor loopbaanpaden, maar een inspiratiebron voor het gesprek tussen leraren, schoolleiders, schoolbesturen, lerarenopleiders en beleidsmakers. Het schetst een beroep dat rijk is aan ontwikkelmogelijkheden. Enerzijds wordt er gehoopt dat de boeken leraren kunnen ondersteunen bij het grijpen van die kansen. Anderzijds kunnen de boeken handvatten bieden voor het ontwikkelen van loopbaan- en personeelsbeleid en van ondersteuningsprogramma’s en bij het realiseren en stimuleren van gunstige condities voor een aantrekkelijk lerarenberoep.  

Er is een website gelanceerd waarop alle boeken en hoofdstukken gratis beschikbaar zijn voor iedere professional werkzaam in het onderwijs. Ga voor meer informatie naar beroepsbeeldvoordeleraar.nl.