Welke mix van talenten binnen een managementteam in het voortgezet onderwijs versterkt de onderwijskwaliteit het best?


Welke mix van talenten binnen een managementteam in het voortgezet onderwijs versterkt de onderwijskwaliteit het best? Deze vraag werd recent gesteld via de Kennisrotonde voor onderwijsprofessionals van het NRO. Benieuwd naar het antwoord? Kennismakelaar Lisette Uiterwijk zocht het voor u uit!
 

Er zijn beperkte aanknopingspunten te vinden in de literatuur die inzicht geven in aspecten van een optimaal samenwerkend managementteam. Een managementteam in het voortgezet onderwijs bestaat doorgaans uit zowel schoolleiders op eindverantwoordelijk- als op middenmanagementniveau. Naast deze verschillende type leidinggevenden zijn ook verschillende denkvoorkeuren van mensen van belang om de onderwijskwaliteit te versterken. Zo is een belangrijk kenmerk van effectief samenwerkende managementteams, de door de leden ervaren samenhang. Dat vertaalt zich naar open communicatie en wederzijds vertrouwen. Daarnaast zijn de doelen en duidelijkheid over de rollen van de teamleden belangrijke aspecten. Het gaat daarbij om een gedeelde visie en missie, en een gezamenlijke focus op dezelfde doelen. Welke mix van talenten binnen een managementteam optimaal is in relatie tot onderwijskwaliteit, komt in onderzoek niet naar voren.

Benieuwd naar het volledige antwoord op deze vraag? Lees dan het antwoord en het uitgewerkte rapport van de Kennisrotonde. Meer weten over de Kennisrotonde, eerdere vragen en antwoorden bekijken of zelf een vraag stellen? Ga dan direct naar de website van het NRO.
 

De Kennisrotonde is het online loket van het NRO voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of een lerarenopleiding, kan vragen stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten.