Update: intervisietrajecten Lead & Learn en Lerend leiderschap zijn helaas afgelast


De intervisietrajecten Lead & Learn (voor schoolleiders uit het middenmanagement) en Lerend Leiderschap (voor eindverantwoordelijk schoolleiders) die dit voorjaar voor de laatste keer van start zouden gaan zijn helaas door omstandigheden geannuleerd. Wel is het vanaf nu mogelijk om uw interesse kenbaar te maken voor deelname aan twee nieuwe intervisietrajecten die najaar 2020 starten.
 

Als leidinggevende staat u voor de complexe taak om inhoudelijk en strategisch vorm te geven aan het onderwijs van de toekomst. Dit vraagt creativiteit, wendbaarheid en een visie op hoe u een leercultuur ontwikkelt waarin dialoog en samenwerking voorop staat. Om u te faciliteren in deze veranderende rol, heeft de VO-academie twee nieuwe intervisietrajecten ontwikkeld die najaar 2020 starten. In beide trajecten wisselen we intervisie af met lezingen en workshops. Bovendien krijgt u relevante bronnen aangereikt, zoals literatuur, podcasts en video’s. In het intervisietraject voor schoolleiders uit het middenmanagement ligt de focus op de dialoog over anders lesgeven, anders organiseren en anders leidinggeven. Het intervisietraject voor eindverantwoordelijk schoolleiders focust op uw interne kompas als schoolleider: wie u bent als persoon heeft immers invloed op de professionele en strategische keuzes die u maakt in en voor de school.

Heeft interesse in de nieuwe intervisietrajecten en wilt u hierover op de hoogte worden gehouden? Laat dan uw gegevens achter via dit interesseformulier.