De Vereniging voor Bestuurskunde is in deze Corona-periode gestart met de videoreeks ‘Special State of Science’. Drie keer per week deelt de vereniging een video waarin vanuit verschillende perspectieven wordt gesproken over besturen in crisis. In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten delen hoogleraren bestuurskunde hun inzichten.  

Omdat deze wetenschappelijke inzichten ook erg relevant zijn voor u als schoolleider of bestuurder, delen wij wekelijks een video uit deze reeks. Deze week: de inzichten van Prof. dr. Mirko Noordegraaf.
 

Mirko Noordegraaf - Publieke professionals: Van romantische naar realistische perspectieven

Mirko Noordegraaf (hoogleraar Bestuurs- & Organisatiewetenschap en voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde) staat in deze video stil bij publieke professionals en hoe zij professionele kwaliteit leveren. 
Tijdens de corona-periode zijn allerlei publieke professionals ‘helden’ geworden, maar is er ook een reëler beeld ontstaan van hun werk. Gevoed door deze periode laat Noordegraaf zien wat de kritische facetten van het leveren van professionele kwaliteit zijn. 


 

Lars Tummers - Het belang van gedegen gedragsinterventies

Lars Tummers (hoogleraar bestuurskunde in Utrecht) vertelt in deze video over beleidsmaatregelen en laat zien dat er los van ver- en geboden ook ‘nudges’ gebruikt worden. 
Daarnaast gaat hij in op het belang van leiderschap en communicatie van politieke leiders, en benadrukt hij het belang van het testen van gedragsinterventies.


 

Paul ’t Hart - Crisis Leadership 

Op basis van zijn internationale onderzoeken naar publiek leiderschap in crisissituaties geeft Paul 't Hart een reflectie op de Corona-crisis. Hoe kunnen we lessen uit andere crises gebruiken om deze crisis beter te kunnen begrijpen? Aan de hand van de kernelementen van crisisleiderschap analyseert hij de evolutie van de Corona-crisis en kijkt hij naar de nabije toekomst.  


Wilt u alle video’s uit de reeks bekijken? Ga dan naar website van de Vereniging voor Bestuurskunde.