Boek: 
Now we're talking.
Deep Democracy in actie

Schrijvers: Frank Weijers

Beter functioneren door gedeelde wijsheid 

Recensent: Bert Peene

Medewerkers die ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen, zijn voor iedere leidinggevende een bron van frustratie. Van irritatie ook, want ‘iedereen heeft toch zijn zegje kunnen doen!’ Desondanks worden ‘unaniem genomen’ besluiten half of helemaal niet uitgevoerd, blijven conflicten sluimeren en vertonen medewerkers teleurstellend weinig eigenaarschap. Ziedaar een kleine greep uit de leerwensen van menige (school)leider.

Gelukkig is die werkelijkheid ook doorgedrongen tot de managementindustrie. Wie daadwerkelijk met dergelijke leerwensen aan de slag wil, heeft een ruime keus uit cursussen, seminars en wat al niet, terwijl ook de literatuur voldoende input biedt. Van recente datum zijn bijvoorbeeld ‘Waarom zeggen we niet wat we vinden? En wat daaraan te doen!’ van Jan Hille Noordhof (2019), ‘Betekenisvolle werkrelaties’ van Ina Ahuis (2019) en ‘Vertrouwen als kompas’ van Pauline Voortman (2019). Allemaal bedoeld om ‘de allerbeste besluiten’ mogelijk te maken.

In dat rijtje hoort ook Frank Weijers’ boekje ‘Now We’re Talking.’ (Deep Democray in actie) thuis. Weijers, die als proceskundige in Deep Democray is opgeleid, is schrijver van een groot aantal artikelen over thema’s als leiderschap, groepsdynamica, diversiteit, de kracht van taal en cultuur in organisaties. Dat leidde eerder al tot een boeken over ‘spelen met ruimte’ (2015) en ‘doen wat de bedoeling is’ (2017). Met zijn nieuwste, ‘Now We’re Talking’ dus, wil hij de lezer een serie praktische handreikingen doen over het werken vanuit de filosofie van Deep Democracy, ‘inclusief woorden en zinnen die werken.’ Weijers zelf beschouwt het als een aanvulling op het boek ‘Deep Democray, de wijsheid van de minderheid’ van Jitske Kramer (2014), dat intussen aan de zevende druk toe is.

Het helpt dus als je eerst Kramers boek gelezen hebt, hoewel Weijers zijn boekje begint met een korte samenvatting van het Deep Democracy-gedachtegoed. Vervolgens biedt hij een toolkit aan voor drie onderwerpen: ‘het goede gesprek’, ‘het betere conflict’ en ‘het beste besluit’. Verder schenkt hij nog aandacht aan de ‘metaskills’ neutraliteit en compassie, rolfluïditeit, de rol van de facilitator en teamontwikkeling.

Veel nieuws bevat Weijers boekje niet, ook voor degene die het gedachtegoed nog niet kent. In feite kun je het basisprincipe van Deep Democray als communicatiemethode – want dat is het in wezen – het best zo samenvatten: als je vaart wilt maken, vertraag dan juist. Dat wil zeggen: zorg aan het begin van een gesprek of (team)vergadering dat je eerst de onderstroom blootlegt voordat je de inhoud induikt. ‘Inchecken’ heet dat in Deep Democracy-termen. Weijers geeft diverse voorbeelden van vragen die daartoe kunnen dienen.

Wat heb je als schoolleider aan dit niemendalletje (want dat is dit boekje toch wel)? Veel en tegelijk ook weinig. Veel omdat het zo’n beetje alle aspecten van Deep Democracy als communicatiemethode in beknopte vorm bespreekt. Vaak als tip: hoe wel en hoe niet te handelen, welke valkuilen je kunt tegenkomen – ‘sabotagegedrag’ – hoe je die kunt voorkomen. En dan ook nog in een handig formaat (het past bijna in een borstzakje). Maar tegelijk heel weinig, omdat de praktijk uitwijst dat het niet meevalt zowel voorzitter van een overleg te zijn als procesbegeleider. Het schaken op die twee borden is bepaald niet voor iedereen weggelegd. Dat heet met een fraaie term de ‘managementparadox’.  Waarschijnlijk kun je het het best als een addendum bij Kramers boek beschouwen. Het ene wat theoretischer, het andere meer praktisch. Samen een prima bruikbare combinatie.

 

Bert Peene is opleider en werkt daarnaast als journalist voor Managementboek Magazine en het VO Magazine.​​​​​

Gastrecensie door Lars van Zanten

"Harmonie is niet de afwezigheid van conflict, maar juist het goed omgaan ermee."


Deep Democracy volgens de Lewis methode is een aanpak voor het nemen van besluiten en het oplossen van conflicten. Door verschillen te onderzoeken en te bespreken wordt de onderstroom zichtbaar en hanteerbaar. De methode helpt om besluiten te nemen met erkenning voor andere denkbeelden, zonder te polderen of conflicten uit de weg te gaan. Botsende meningen en andere tegenstellingen worden op respectvolle wijze met elkaar onder de loep genomen, in zowel dialoog als discussie.
 

"Now we're talking" is duidelijk bedoeld voor hen die de Deep Democracy-methode al kennen. Frank Weijers gebruikt daarom diverse termen zonder deze uit te leggen. Dit betekent echter niet dat het boekje zonder die kennis onbruikbaar is. Diverse principes zijn al direct toe te passen, zoals de check-in, het speelveld en het weerbericht.
 

Het boekje is een handzame handleiding om met Deep Democracy aan de slag te gaan. In nog geen honderd pagina's wordt de volledige methode beknopt verwoord, met (meestal) verhelderende illustraties. Doordat het zo bondig is geschreven, is het soms lastig te volgen. Daarom zou ik (net als de de schrijver zelf) aanraden om te starten met "Deep Democracy" van Jitske Kramer voor een uitgebreidere uitleg. "Now we're talking" lijkt vooral handig te zijn wanneer je de methode in de praktijk gaat brengen.Recensent: Lars van Zanten, Teamleider mavo op het Da Vinci College Kagerstraat; Leiden
Rapportcijfer: 6

Gastrecensie door Christel Ermers


In dit compacte boekje vind je een vertaling van de theorie over Deep Democracy naar de dagelijkse praktijk. Het boekje neemt Arnold Mindell’s gedachtengoed als vertrekpunt en bevat ingrediënten van Jitske Kramer en Myrna Lewis (e.a.) maar het is meer dan een samenvatting. De eigen ervaringen van Weijers, die ruime ervaring heeft met trainingen Deep Democracy, maken dit boekje tot een bruikbare kapstok om in je eigen praktijk te kunnen gebruiken. Dat wil zeggen: als je je al eerder verdiept hebt in de basics.
 

Per hoofdstuk staan verhelderende illustraties die als samenvatting bij de tekst dienen en in een oogopslag duidelijk maken wat de essentie is. Als lezer word je bij wijze van spreken aan de hand genomen om de juiste stappen te zetten. Aan de ene kant helpend maar soms ook wat betuttelend en voorgekauwd. 
Blijf vooral je eigen praktijk goed observeren en stem af op wat jóuw team nodig heeft. Wees niet te volgzaam maar blijf zelf nadenken. 
 

Zeer bruikbaar als een handig naslagwerk en de praktische toepassing dus, maar naar mijn smaak had het iets minder als handleiding beschreven hoeven worden. Ik gebruik het zelf als bron om uit te putten bij het voorbereiden van vergaderingen waar het gaat om het vormen van meningen. Het helpt mij om ervoor te zorgen dat ieders inbreng gehoord en meegenomen wordt.Recensent: Christel Ermers, Afdelingsdirecteur op het Udens College, Uden
Rapportcijfer: 7