Op 30 september 2020 gaat het nieuwe, driedaagse leertraject Leiderschap na de crisis van start. Elke bijeenkomst staan we stil bij een ander thema. De eerste dag staat in het teken van de impact van een crisissituatie op de organisatie en op u als leider. Tijdens deze bijeenkomst gaat filosoof Bas Haring in een interactieve sessie in op de vraag wat de crisis vraagt van mensen in de school, wat het betekent voor het onderwijs en hoe u daar als leidinggevende mee om kunt gaan.
 

Over de sessie van Bas Haring  

Bas Haring is filosoof, informaticus, televisiepresentator, schrijver en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Hij werkt op het raakvlak van wetenschap en filosofie: vanuit een alledaagse invalshoek brengt Bas het serieuze in beeld. Tijdens de eerste bijeenkomst blikt Bas samen met u terug op de afgelopen periode. U staat stil bij de vraag wat de coronacrisis met uw leiderschap heeft gedaan en hoe u vorm heeft gegeven aan de uitdagingen waar u mee te maken kreeg. U kijkt ook breder en staat stil bij vragen als: waartoe is er onderwijs? En wanneer is er sprake van echt contact? De licht-filosofische bijdrage van Bas laat u nadenken over essentiële vragen die spelen in deze tijd. De nieuwe inzichten die u tijdens de sessie opdoet, gebruiken we als vertrekpunt voor dialoog. In de middag gaat u met elkaar in gesprek over de impact van de crisis op u als schoolleider. De gesprekken worden professioneel begeleid voor voldoende diepgang en opbrengst. 
 

Over Leiderschap na de crisis  

Tijdens dit leertraject komen diverse sprekers aan het woord, die in interactieve workshops met u in gesprek gaan over leidinggeven tijdens en na een crisis. Tijdens de eerste bijeenkomst blikken we terug op de afgelopen periode: we zoomen in op de vraag wat de crisis tot nu toe heeft gevraagd van de school en van u als leidinggevende. Wat heeft veel energie gekost? Waar bent u tevreden over en wat wilt u behouden? Bijeenkomst 2 staat in het teken van het nu. U brengt in kaart waar u nu staat. Hoe gaat het met de school? In welk krachtenveld bevindt u zich als leidinggevende? Hoe gaat het met collega’s binnen in uw organisatie? En wat heeft u nodig als leidinggevende om deze diagnose goed te kunnen stellen? Tijdens de derde bijeenkomst blikken we vooruit: welke scenario’s kunt u in de toekomst verwachten? Hoe kunt u zich hierop voorbereiden? En wat heeft u daarvoor nodig?  

De bijeenkomsten vinden plaats op bijzondere locaties in Nederland, zoals het strand in Noordwijk, de inspirerende omgeving van de Metaal Kathedraal en de bijzondere Villa Jongerius. Plekken waar de ruimte ontstaat voor het gesprek, uitwisseling en het opdoen van nieuwe inspiratie.

Aanmelden voor dit traject? Zie de informatiepagina Leiderschap na de crisis