Femke Geijsel, Kim Höppener en Math van Loo ontwikkelden tijdens de periode van schoolgebouwsluiting een vragenlijst voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ze stelden deze beschikbaar aan scholen via een enquêtetool.

Tussen 18 mei en 12 juli hebben bijna 22.000 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Het gaat om leerlingen uit alle opleidingstypen, in regulier en particulier onderwijs. Het onderzoek richtte zich niet op de (cognitieve) prestaties, maar op de leermotivatie van leerlingen en de betekenis van de vormgeving van afstandsonderwijs en de leeromgeving thuis voor die motivatie. Wat was behulpzaam en wat niet? Wat is volgens leerlingen nodig om thuis goed onderwijs te kunnen volgen? Welk beeld volgt hieruit waar we bij de afwegingen, nu en in de toekomst, rekening mee kunnen houden?

In opdracht van de VO-raad zijn analyses gemaakt waardoor de hele sector vruchten kan plukken van dit onderzoek. In dit artikel worden de eerste resultaten gepubliceerd. De volledige onderzoeksrapportage wordt voor het eind van het jaar gepubliceerd via de website van onder andere de VO-academie.