In navolging op het kwantitatieve monitoringsonderzoek over de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders, vinden in november kwalitatieve focusgesprekken plaats. Het doel hiervan is dieper in te gaan op twee thema's, namelijk: de impact van de coronacrisis op uw professionalisering en monitoring en opvolging van afspraken rondom professionalisering. 

Welke invloed heeft de coronacrisis op uw professionele ontwikkeling? Hoe monitort u afspraken over uw professionalisering? En op welke manier leiden die afspraken tot vervolgacties? Tijdens de online focusgesprekken gaat u hier samen met andere schoolleiders en bestuurders over in gesprek, onder leiding van onderzoekers van Oberon en Kohnstamm Instituut. Deze online focusgesprekken vinden plaats op 2, 9 en 19 november van 15.00 tot 17.00 uur. We nodigen schoolleiders en bestuurders van harte uit hieraan deel te nemen. Meld u aan via deze link.  

Met de inzichten uit de focusgesprekken kan er gerichter ondersteuning worden geboden aan schoolleiders en bestuurders bij hun professionaliseringsvragen. Begin januari delen de onderzoekers de belangrijkste inzichten met de deelnemers in een online werksessie.