Nieuwe technologieën spelen een belangrijke rol in het realiseren van ambities van eigentijds onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het anders organiseren van lessen en het bieden van meer maatwerk. Het is daarin echter wel van belang om bewust te zijn van de risico’s, regie te nemen over de ontwikkeling van nieuwe technologieën en technologie doordacht en met blijvende aandacht in te zetten. Om die reden ontwikkelt VO-raad vanuit de VO-academie een nieuw leertraject voor bestuurders: Regie op digitalisering.

Het doel van dit leertraject is inzicht te geven in technologische ontwikkelingen in het onderwijs en de vragen die u zich daarbij dient te stellen. U leert dus op een andere manier te kijken naar de materie. Tijdens de inhoudelijke sessies staan drie onderwerpen centraal. Op de eerste plaats verdiept u zich in de educatieve toepassingen zelf. Om te begrijpen hoe om te gaan met nieuwe technologie, is het immers van belang deze ook te leren kennen. Vervolgens gaat u aan de slag met de vraag hoe u vanuit waarden kunt sturen: hoe verkrijgt u technologie die daadwerkelijk waarde toevoegt voor uw organisatie en waarin de ethische waarden van leerlingen en personeel zijn geborgd? Tot slot wordt aandacht besteed aan de implementatiefase. U leert hoe u dit proces vanuit uw functie zo goed mogelijk kunt begeleiden binnen de schoolcontext. Tijdens dit leertraject gaat u bovendien in intervisiegroepen het gesprek met elkaar aan: u reflecteert op uw eigen leervraag en doet nieuwe inzichten op. Stichting Kennisnet verzorgt de inhoudelijke expertise over onderwijs en ICT tijdens deze intervisiebijeenkomsten.

Het leertraject Regie op digitalisering gaat waarschijnlijk in september 2021 van start. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Maak dan uw interesse kenbaar via dit interesseformulier.