Het Schoolleidersregister vo (SRVO) heeft de beroepsstandaard met de belangrijkste competenties voor het schoolleiderschap herzien. Op 25 januari wordt de vernieuwde beroepsstandaard in een online sessie gepresenteerd. Tijdens deze lancering worden de belangrijkste veranderingen toegelicht en vertellen onderwijsprofessionals hoe zij de beroepsstandaard in praktijk toepassen. U kunt de lancering online bijwonen, meld u nu aan.

Om de beroepskwaliteit van schoolleiders gericht te versterken, is een integrale benadering van de rol van schoolleiders bij onderwijs- en schoolontwikkeling van belang. Daarom wordt mede door de VO-raad al enige tijd gepleit voor een gemeenschappelijk en gedeeld referentiekader voor de kwaliteit van schoolleiderschap en de professionele ontwikkeling van schoolleiders. De beroepsstandaard schoolleiders biedt dit referentiekader.   

De herziene versie van de beroepsstandaard is gericht op leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten, in plaats van op competenties, bekwaamheden en professionele normen. Zo is er meer ruimte voor eigen invulling en kunnen schoolleiders meer regie nemen over hun eigen ontwikkeling. De beroepsstandaard biedt een perspectief op het vak van schoolleider en geeft richting aan de professionele ontwikkeling. De beroepsstandaard vormt daarom ook de basis voor activiteiten die de VO-academie voor schoolleiders organiseert. Bij de ontwikkeling van nieuwe trajecten vormen de leiderschapspraktijken bijvoorbeeld het uitgangspunt.
 

Online lancering beroepsstandaard

De lancering van de beroepsstandaard op 25 januari is bedoeld voor schoolleiders, bestuurders, onderwijsprofessionals en beleidsmakers die zich inzetten voor de professionalisering van schoolleiders en de kwaliteit van het onderwijs. Het programma ziet er als volgt uit:  

  • 15.45 uur Digitale inloop 
  • 16.00 uur Opening door dagvoorzitter Berit Lindemann 
    • Feestelijke lancering van de vernieuwde beroepsstandaard 
    • De beroepsstandaard 2020 in vogelvlucht 
    • Leiderschapspraktijken in de school  
    • De beroepsstandaard in uw eigen praktijk  

Meld u aan om de online lancering bij te wonen.