In 2020 vonden meerdere onderzoeken plaats waarin de schoolleider - in de context van het voortgezet onderwijs - centraal stond. Belangrijk, want vanuit onderzoeksperspectief is er veel dat we nog niet weten over het beroep schoolleider. De werkgroep schoolleidersonderzoek VO (OCW, VO-raad, SRVO, NVS en VO-academie) heeft een overzichtspublicatie tot stand gebracht, waarin managementsamenvattingen van deze onderzoeken zijn opgenomen.  

Deze overzichtspublicatie is bedoeld om nieuwe inzichten te delen met schoolleiders en bestuurders. De werkgroep streeft ernaar deze publicatie jaarlijks te verrijken en beoogt dat onderzoek naar schoolleiders nog verder ingebed raakt in de onderzoekinfrastructuur. In de publicatie zijn managementsamenvattingen van de volgende onderzoeken opgenomen:  

  • Begeleiding van startende schoolleiders in het vo  
  • Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders  
  • Eindrapportage Leren in coronatijd 
  • Leadership practices in collaborative innovation - A study among Dutch school principals  
  • Zitten we op één lijn? Gedeelde percepties van peoplemanagement 
  • Arbeidsmarktonderzoek schoolleiders voortgezet onderwijs

Bekijk de overzichtspublicatie