Aansluitend op de Staat van het Onderwijs publiceren de VO-raad en de AVS vandaag de Staat van de Schoolleider. Deze publicatie schetst een gebalanceerd beeld van de Nederlandse schoolleider: cijfers uit recent onderzoek worden afgewisseld met artikelen over actuele thema’s binnen het werkveld. De Staat van de Schoolleider is tot stand gekomen dankzij de redactie van schoolleiders, Schoolleidersregister PO, Schoolleidersregister VO en CAOP. Download de Staat van de Schoolleider

In de Staat van de Schoolleider komen enthousiaste en gepassioneerde collega’s aan het woord over actuele thema's als afstandsonderwijs, kansengelijkheid en professionalisering. In verschillende artikelen vertellen deze schoolleiders waarom zij elke dag weer met plezier naar school gaan en hoe ze hun werk aanpakken, ook in deze coronatijd. Deze verdiepende verhalen worden in de Staat gecombineerd met cijfers uit recente onderzoeken. Uit de cijfers blijkt onder andere dat het aantal schoolleiders afneemt, dat er steeds meer vrouwelijke schoolleiders zijn en dat schoolleiders ondanks de werkdruk tevreden zijn over hun baan.

Professionele ontwikkeling

In de publicatie wordt daarnaast specifiek aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Wat moet een schoolleider eigenlijk allemaal weten en kunnen? En hoe blijven schoolleiders zich ontwikkelen? De cijfers laten zien dat 82% van de schoolleiders afgelopen jaar activiteiten heeft ondernomen die in het teken stonden van hun professionele ontwikkeling. Met name professionalisering door middel van een meerdaagse studie, coaching en intervisie bleken populaire leervormen. In deze editie van de Staat van de Schoolleider wordt ook ingezoomd op de startende schoolleider. Ondanks het feit dat de begeleiding van startende schoolleiders de laatste jaren hoog op de agenda staat, is het volgen van een formeel inwerktraject voor startende schoolleiders in het vo niet gebruikelijk.

Verdiepingssessie

Wilt u zich verder verdiepen in de Staat van de Schoolleider? Meld u dan aan voor de verdiepingssessie op woensdag 21 april. Tijdens deze sessie gaat Luc Sluijsmans (rector) over de Staat van de Schoolleider in gesprek met de redactie bestaande uit schoolleiders in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Meld u aan

Staat van het Onderwijs 

Op 14 april verscheen ook de Staat van het Onderwijs. Daarin rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het functioneren van het onderwijsstelsel het afgelopen jaar. De inspectie constateert dat de coronacrisis al bestaande problemen zoals kansenongelijkheid en achterblijvende basisvaardigheden uitvergroot heeft. Meer weten over de Staat van het Onderwijs? Bekijk de website van de VO-raad