Om een brug te slaan tussen onderzoek en de onderwijspraktijk, start de VO-academie met een nieuw initiatief: het Kennisatelier. Tijdens een Kennisatelier wordt actueel onderzoek toegankelijk gemaakt en gaat u met collega’s en onderzoekers het gesprek aan over de vraag hoe u de inzichten uit het onderzoek kunt toepassen in de praktijk.  

Kennisgedreven werken neemt een steeds belangrijkere plek in binnen het voorgezet onderwijs. In toenemende mate doen scholen zelf onderzoek en nemen zij beslissingen op basis van inzichten uit onderzoek. Het voortgezet onderwijs heeft de ambitie uitgesproken om zich verder te ontwikkelen tot een voortdurend lerende sector, van leraar tot schoolleider en bestuurder. De VO-academie wil hieraan bijdragen, onder andere door onderzoek en onderwijspraktijk dichter bij elkaar te brengen.

23 september 2021: Leiderschapsontwikkeling tijdens en na corona 

In dit kennisatelier staat het onderzoek Rijker inzicht in professionele ontwikkeling centraal. Tijdens de bijeenkomst lichten onderzoekers Wouter Schenke (Kohnstamm Instituut) en Marjolein Bomhof (Oberon) de belangrijkste conclusies toe en reflecteert u samen met andere deelnemers op uw leiderschapsontwikkeling tijdens en na corona. Meld u hier aan voor dit Kennisatelier

Peoplemanagement, zitten we op één lijn? (Datum nog niet bekend)

Uit het promotieonderzoek van Julia Penning de Vries blijkt onder andere dat wanneer leidinggevenden worden gevraagd naar hun peoplemanagement, zij daar vaak positiever over zijn dan de leraren aan wie zij leidinggeven. Julia licht in dit Kennisatelier de uitkomsten van haar onderzoek toe en deelt enkele aanbevelingen. Meld u hier aan voor dit Kennisatelier.