De VO-academie is gestart met een nieuwe video-reeks: VO-praat. In video’s van maximaal tien minuten vertellen bevlogen sprekers hun verhaal. Telkens met een andere insteek, maar altijd over een onderwerp dat relevant is voor de onderwijssector. In deze editie deelt Marlies Honingh (Universitair Hoofddocent Bestuurskunde) haar visie. Zij stelt dat nuance in denken noodzakelijk is voor de onderwijskwaliteit.


“In onze wereld van meten is weten, vergeten we gemakkelijk dat ook cijfers en metingen niet neutraal zijn.” Marlies Honingh stelt in deze video dat de suggestie van neutraliteit onwenselijk is in een relationele dienst als het onderwijs. “Het heeft gevolgen voor individuele leerlingen, maar ook in het denken over goed onderwijs binnen en buiten de school. Over wat goed onderwijs is, valt te twisten omdat goed onderwijs ‘essentially contested’ is. Het onderkennen van dit gegeven is noodzakelijk op het niveau van school, bestuur en samenleving. Deze gedachte raakt de kern van de democratische rechtstaat, omdat er daarbinnen ruimte voor diverse wereldbeelden en verhalen over wat goed onderwijs inhoudt moet zijn. Daarmee ligt er een uitdaging voor onderwijsorganisaties. Zij dienen als dragers van de vrijheid van onderwijs hier kleur aan te geven vanuit het besef dat burgerschapsvorming in een democratische rechtstaat voortdurend aandacht behoeft.” 

“Een democratische rechtstaat heeft onderhoud nodig. Ik denk dat het onderwijs daar een belangrijke rol in kan spelen. Bubbels en polarisatie, lijken mij redenen om na te denken over de vraag welke mogelijkheden er in het onderwijs zijn om ‘taal’ en vaardigheden te ontwikkelen om vorm te geven aan de omgang met verschillende mens- en wereldbeelden en de democratisch rechtstaat verder te ontwikkelen.”
 

Over Marlies Honingh 

Marlies Honingh is Universitair Hoofddocent Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij geeft onderwijs op het terrein van New Public Governance en is onderzoekscoördinator. Haar onderzoek is gericht op onderwijsbestuur en op de relatie tussen burgers en de overheid.
 

Meer weten over dit thema?