In maart 2022 gaat een groep van acht schoolbesturen bij elkaar ‘in de keuken kijken’ in het kader van de collegiale bestuurlijke visitatie. De bestuurlijke visitatie is een krachtig instrument voor schoolbesturen om te reflecteren op het eigen bestuurlijk handelen en nieuwe inzichten op te doen. De VO-academie faciliteert sinds een aantal jaren collegiale bestuurlijke visitaties en roept schoolbesturen op deel te nemen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat collegiale visitaties effectief en zinvol bijdragen aan de professionalisering en competenties van bestuurders.  

Eén van de deelnemers van de collegiale bestuurlijke visitatie is directeur-bestuurder Guus Hagt van de Mondia Scholengroep: “het biedt ons de mogelijkheid om te evalueren waar we nu als school staan en hoe ik de rol van bestuurder invul. Door een uitgebreide zelfevaluatie en gerichte feedback vanuit verschillende belanghebbenden, krijgt het leren en verbeteren binnen een schoolbestuur een nieuwe impuls. Daarnaast ga ik binnenkort met pensioen en deze bestuurlijke visitatie en de uitkomsten daarvan wil ik ook gebruiken als ‘overdrachtsdocument’ voor mijn opvolger”. 


Het is inmiddels de tweede keer dat Guus Hagt meedoet: “de leden van de VO-raad hebben afgesproken dat besturen elke vier jaar gevisiteerd worden. Mijn eerste visitatie was in 2017 en we zijn nu inmiddels vier jaar verder”. Hoe ziet zo'n collegiale bestuurlijke visitatie eruit? “Na een startbijeenkomst met de deelnemers ben ik aan de slag gegaan met een zelfevaluatie en heb ik mijn ontwikkelvragen geformuleerd. Daarna heb ik de zelfevaluatie met ongeveer 60 belanghebbenden in en rondom de school (gegroepeerd in acht panels) gedeeld en heb ik hierover gesprekken met hen gevoerd. Dat geeft een hele goede impuls voor nog meer reflectie. De visitatiecommissie (collega-bestuurders) is dit vervolgens nader gaan onderzoeken door middel van gesprekken met diezelfde panels. Daarop volgde een gesprek met de commissie, waarin ik feedback ontving op mijn zelfevaluatie en mijn ontwikkelvragen", aldus Guus Hagt.

Er is nog een aantal plekken beschikbaar voor de collegiale bestuurlijke visitatie (tranche 7) in maart 2022: meld u hier aan
 

Mogelijkheid om als groep of netwerk deel te nemen 

In de afgelopen periode heeft een aantal schoolbesturen zich als groep aangemeld voor de collegiale bestuurlijke visitatie. De VO-academie ziet in toenemende mate dat bestaande groepen of netwerken van samenwerkende besturen gezamenlijk willen participeren in een dergelijk traject. Samen verkennen we wat de wensen en behoeften zijn en kunnen we een traject op maat inrichten. 
 

Zelf meedoen? 

De VO-academie biedt een ontwikkelingsgericht visitatietraject aan dat professioneel begeleid en ondersteund wordt. U kunt zich aanmelden voor het traject dat in het najaar 2022 start (tranche 8). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tammy van Son (tammyvanson@vo-raad.nl).