Schoolleiders hebben een cruciale rol binnen de school, zowel op het vlak van onderwijskwaliteit als schoolontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat schoolleiders werk (blijven) maken van hun professionele ontwikkeling. Als bestuurder of eindverantwoordelijk schoolleider speelt u hier een belangrijke rol in. Hoe zorgt u ervoor dat elke schoolleider in uw school goed toegerust is voor deze rol, nu en in de toekomst? Die randvoorwaarden en duurzaamheid creëert u via het strategisch personeelsbeleid. Het monitoringsonderzoek uit 2020 laat zien dat het personeelsbeleid nog lang niet altijd voorziet in ontwikkelmogelijkheden voor schoolleiders. Bekijk de onderzoeksresultaten en ga met onderstaande hand vatten aan de slag om de ontwikkeling van schoolleiders in jouw organisatie te verstevigen.


Deze factsheet is tot stand gekomen op basis van inzichten uit het monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid 2020. Dit onderzoek is in opdracht van de VO-­raad uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en geeft onder meer inzicht in de doorwerking van het strategisch personeelsbeleid in de schoolpraktijk. Aan het onderzoek werkten 134 besturen, en schoolleiders en leraren van 161 scholen mee.