Dit najaar gaat een groep schoolbestuurders bij elkaar ‘in de keuken kijken’ in het kader van de collegiale bestuurlijke visitatie (CBV). De CBV is een krachtig instrument voor bestuurders om te reflecteren op het eigen bestuurlijk handelen en nieuwe inzichten op te doen. Door deel te nemen geeft u een stevige impuls aan uw professionalisering: als individuele bestuurder én gezamenlijk als schoolbestuur. Uit onderzoek blijkt namelijk dat collegiale visitaties effectief en zinvol bijdragen aan de professionalisering en competenties van bestuurders. Meld u dus aan voor het CBV-traject dat op 30 september van start gaat!

De CBV is (samengevat) een inhoudelijk gestructureerd bezoek aan een schoolbestuur door collega-bestuurders die participeren in een visitatiecommissie (onder begeleiding van een voorzitter en secretaris). Deze commissie onderzoekt met een open en onafhankelijke geest het bestuurlijk denken en handelen van een bestuurder en geeft professionele en zorgvuldige feedback. Het doel van een visitatie is om een sterke vorm van reflectie op gang te brengen waardoor een bestuur(der) leert haar denken en handelen te professionaliseren en/of te innoveren. Met de uitkomsten van een collegiale bestuurlijke visitatie kunnen besturen direct aan de slag om de eigen bestuurskracht te versterken. En met een visitatie laat u aantoonbaar zien dat u in staat bent het eigen werkterrein te beoordelen en de kwaliteit van uw functioneren en uw morele kompas te bewaken.

 

> Meld u aan voor de collegiale bestuurlijke visitatie

 

Hoe ziet het CBV-traject eruit?  

Van het visitatietraject is het maken van de zelfevaluatie een belangrijk onderdeel: de bestuurder reflecteert op zijn of haar bestuurlijk handelen. De zelfreflectie leidt tot het formuleren van de persoonlijke leervragen en is daarmee de basis voor de visitatie. Uw eigen visitatie ziet er globaal als volgt uit: 

  • Schrijven van een zelfevaluatie 
  • Bezoek van de visitatiecommissie en eindrapportage 
  • Delen eindrapportage in de eigen organisatie 
  • Follow up visitatiecommissie 

Daarnaast gaat u gedurende het CBV-traject ook bij collega's visiteren. Het traject start met een gezamenlijke bijeenkomst en training en wordt afgerond met een terugblik en inhoudelijke lezing / workshop, passend bij de thema's die aan bod zijn gekomen in het traject. 

 

> Bekijk de flyer voor meer informatie over het traject

 

Mogelijkheid om als groep of netwerk deel te nemen  

In de afgelopen periode heeft een aantal schoolbesturen zich als groep aangemeld voor de collegiale bestuurlijke visitatie. De VO-academie ziet in toenemende mate dat groepen of netwerken van samenwerkende besturen gezamenlijk willen participeren in een dergelijk traject. Samen verkennen we wat de wensen en behoeften zijn en kunnen we een traject op maat inrichten. 
 

Zelf meedoen?  

De VO-academie biedt een ontwikkelingsgericht visitatietraject aan dat professioneel begeleid en ondersteund wordt. U kunt zich nog aanmelden voor het traject dat iop 30 september 2022 start (tranche 8). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tammy van Son (tammyvanson@vo-raad.nl).