Met deze drie woorden over zijn eigen ervaring als startend teamleider opende Henk Hagoort vandaag de Tweedaagse in de Week van de Starter. Zo’n 100 (beginnende) schoolleiders, bestuurders en mensen van het netwerk huisacademies zijn vandaag en morgen in de Utrechtse Stadsvrijheid aanwezig om deel te nemen aan het georganiseerde programma van BSL, Voortgezet leren en VO-academie. 

Voor hen gaat het op de Tweedaagse om inspiratie opdoen, een beeld vormen van de nieuwe rol(len), netwerken, verbinden en vooral samen leren. Alles met de intentie dat goede inductieprogramma’s op scholen worden ontwikkeld, zodat ook anderen gefaciliteerd worden werkzaam te zijn en te blijven in het voortgezet onderwijs. 
 

Jezelf zijn

Want als starter heb je 100 dagen. Daarin mag je je welkom voelen, gezien worden voor je talenten en vaardigheden, successen ervaren en vooral jezelf zijn”, aldus Janine Mommers, projectleider VO-academie bij het welkomstwoord. Dit is ook belangrijk voor een goede start voor iedereen die in het voortgezet onderwijs gaat werken. Het feit dat er zoveel schoolleiders en bestuurders hier aanwezig zijn is volgens de voorzitter van de VO-raad een goed teken dat het belang van inductieprogramma’s wordt onderkend.

 

 

Hagoort vermeldde bij de opening ook het feit dat via het sectorakkoord voortaan 10 miljoen euro structureel beschikbaar is voor de ondersteuning van de professionalisering van schoolleiders, evenals dat er geld is voor het schoolleidersplatform. Nadat hij de 3 opgaven van de VO-raad benoemde, brede vorming, onderwijs op maat en gelijke kansen, gaf hij nog enkele tips aan de aanwezigen voor een goede start. “Begin niet te fanatiek, zorg dat je prioriteert en let op informele culturen in je nieuwe schoolorganisatie. En als je inductieprogramma’s ontwikkelt faciliteer ontmoeting, want dat stimuleert de onderlinge samenwerking op school!”