Inzicht in je kluwen van taken krijgen, hoe je daar verandering of juist niet in wilt realiseren. Dit is de kern van job crafting. In de workshop van Mark van Vuuren, seniordocent aan de Universiteit Twente, die hij op de Tweedaagse in de Week van de Starter gaf, besprak hij job crafting. Oftewel maak mooi werk van je baan.

Het gaat hierbij om een methodiek om je set van taken bewust en onbewust aan te passen in het verloop van je loopbaan. Van Vuuren bood de aanwezige beginnende schoolleiders concreet handvatten hiervoor en ging met hen aan de slag. “Want hoe kan het dat 2 mensen met dezelfde taakomschrijving 2 jaar later toch iets heel anders doen”, aldus de seniordocent.
 

Klont

Een baan is geen klont maar bestaat uit verschillende taken, waar je aan kunt sleutelen met kleine werkexperimenten. Allemaal passend bij wat iemand kan, wilt binnen de kaders van de organisatie. Dit (zelf) onderzoeken, indelen, visualiseren en  de vrijheidsgraden zoeken gebeurde in deze workshop met behulp van 2 A-4-tjes waarvan er een gescheurd moest worden. Met aan het einde van de workshop nog een advies van Van Buuren: “Maak als je iets wilt veranderen dit zo concreet mogelijk en doe dat vervolgens binnen 72 uur. Gebeurt dat niet dan ga je dat ook niet meer doen!

Rondvragend waren enkele reacties als volgt: “Het indelen was voor mij nog te onoverzichtelijk en vreemd. Ik ben namelijk net begonnen als afdelingsleider en denk dat ik dit beter kan doen als ik een half jaar verder ben. Aan de andere kant is deze methodiek ook iets om met het team samen te doen om meer efficiëntie in de werk te krijgen”, aldus Sylvia van Dijk van het Combium College. 
 

Vergelijking

Afdelingsleider Marlou Jaegers-Blaas van het 2College ziet dit ook maar kan tevens direct dit gebruiken voor haar ontwikkeling en indeling van haar nieuwe werk. Bregje Weling, teamleider bij het Jan van Brabant College beaamt dit en maakt ook een vergelijking met de workshop timemanagement die ze ook vandaag heeft gevolgd.