In de reeks VO-praat vertellen bevlogen sprekers in maximaal tien minuten hun verhaal. Telkens met een andere insteek, maar altijd over een onderwerp dat relevant is voor de onderwijssector. In deze aflevering vertelt Jesse Segers (rector van Sioo, het interuniversitair opleidingsinstituut voor organisatiekunde en verandermanagement) over het samenspel tussen schoolleiders en bestuurders en welke rollen ze kunnen innemen zodat strategie, visie en operatie beter op elkaar afgestemd raken.

 

De dans met de top 

Het leven van een schoolleider is nooit eenvoudig geweest. En al helemaal niet nu er een bestuurlijke laag boven is gekomen.” Rector en bijzonder hoogleraar Jesse Segers gaat in op de vier rollen die de schoolleider in kan nemen en het samenspel van de schoolleider, de ‘middenmanager’,  met zijn bestuurder, waarbij ook andere dingen van de bestuurder worden gevraagd. Segers noemt dat samengevat ‘de dans met de top’. Naast de oerrol van de schoolleider als ‘showrunner’, zijn er de ‘verbindingsofficier’, de ‘ruimtemaker’ en de ‘strategie-uitdager’. Die rollen vragen andere en vooral veranderkundige vaardigheden van de schoolleider om geloofwaardigheid op te bouwen en te hebben. In het samenspel met de schoolleider vraagt dat van de bestuurder naast middelen en autonomie verstrekken ook strategieontwikkeling als proces meervoudig te zien en de schoolleider hierbij te betrekken als ook de buitenwereld naar binnen brengen.  
 

 Over Jesse Segers 

Hij studeerde arbeid- en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel, werkte daarna 3 jaar in de prakijk om vervolgens te promoveren in de Toegepaste Economie aan de Universiteit Antwerpen. Daar deed hij onderzoek over en promoveerde in 2011 op het proefschrift Exploring "new Career" Models and Coaching. Hierna werd hij Academisch directeur van het leiderschap centrum van de Antwerp Management School tot 2019. Ook was hij daar als vice-daan verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid en de master programma's. Segers is vanaf maart 2018 rector en bestuurder van Sioo, het interuniversitair opleidingsinstituut voor organisatiekunde en verandermanagement in Utrecht. Hij doet onderzoek en doceert leiderschap aan middenmanagers en bestuurders. Ook is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Exeter (Engeland), lid van wetenschappelijke adviesraad van de NSO-CNA Leiderschapsacademie in Amsterdam en boardmember van Organisatie ontwikkkelingsnetwerk in Europa (ODNE).
 

Meer over dit onderwerp