In de reeks VO-praat vertellen bevlogen sprekers in maximaal tien minuten hun verhaal. Telkens met een andere insteek, maar altijd over een onderwerp dat relevant is voor de onderwijssector. In deze aflevering spreekt Aziza Mayo (wetenschappelijk directeur NIVOZ) over subjectiverend onderwijs dat vraagt om pedagogische leiderschap.


Mayo gebruikt de metafoor van eb en vloed wanneer ze over de pedagogiek, de opdracht en het pedagogisch handelen, als fundament van subjectiverend, vrijeschoolonderwijs praat. Dit type onderwijs leidt jongeren tot het verkrijgen van ervaring en inzicht naar volwassenheid in het dagelijks leven. Hierin navigeren vraagt van volwassenen in school moed, onderwijskundig en pedagogisch, of te wel subjectiverend leiderschap. Niet de algemene opdracht van het onderwijs maar de pedagogische vraag vanuit het kind staat centraal om te zorgen dat jongeren in de wereld (leren) staan, voelen, denken en ernaar (gaan) handelen. Kortom, authentiek worden, oordeelkundig zijn met de innerlijke vrijheid om je ook te verhouden tot het grotere geheel in de gemeenschap en die wereld.  
 

Over Aziza Mayo 

Aziza Mayo werkte na haar studie en promotie Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam vanaf 2004 als postdocoraal onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Daar coördineerde ze ook het DASH-project, een drie jaar durend longitudinaal onderzoek naar de (pre-) academische taalontwikkeling bij drie- tot zesjarige kinderen uit autochtone gezinnen. Daarna werkte zij enkele jaren als onderzoeker aan de Institute of Education, Univerity of London.  

Van 2014 tot 2022 werkte Mayo als lector Waarde en waarden van vrijeschoolonderwijs aan de Hogeschool Leiden. Samen met een kenniskring van docent-onderzoekers werkte zij aan onderzoek gericht op het versterken van onderwijspraktijken op scholen en in de lerarenopleiding. In 2020 werd ze ook aangesteld als onderzoeksleider van het ‘ Whole Child Development Programma’; een samenwerkingsproject van lerarenopleidingen, scholen en onderwijsonderzoekers, gecoördineerd door Stichting NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken). Per maart 2021 is Aziza Mayo wetenschappelijk directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij deze stichting.
 

Meer informatie