Het nieuwe leertraject Beginnend eindverantwoordelijk schoolleider biedt een ‘zachte landing’ voor de schoolleider die net gestart is in zijn of haar eindverantwoordelijke rol (rectoren en directeuren). Een veeleisende rol waarin je bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor het aansturen van meerdere locaties en teams, het voeren van strategie, complexe sturingsvraagstukken en meer. In dit leertraject leren schoolleiders van en met elkaar aan de hand van een gevarieerd programma: formeel en informeel leren, intervisie, workshops en lezingen komen allemaal aan bod in het nieuwe leertraject.

Schoolleider zijn is (in toenemende mate) een uitdagend vak. Je vervult een sleutelrol in een school waarbij je de randvoorwaarden creëert voor gemotiveerde onderwijsprofessionals en leerlingen en goed onderwijs. Pascale Lucassen, projectleider bij de VO-academie en betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe leertraject zegt hierover: “Het is een bekend gegeven en de recente publicatie de Staat van de Schoolleider maakte het nogmaals expliciet. De sector staat voor een uitdaging als het gaat om de aanwas en het behouden van schoolleiders. Met dit nieuwe leertraject willen we handvatten en kaders bieden voor schoolleiders om goed van start te gaan in hun nieuwe eindverantwoordelijke rol”.

 

Het nieuwe leertraject Beginnend eindverantwoordelijk schoolleider start op 13 oktober. Klik hier voor meer informatie over het leertraject.

 

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de schoolleiders nog niet begeleid wordt. “In de praktijk zien we dat teamleiders, afdelingsleiders en locatieleiders de stap naar eindverantwoordelijk schoolleider als groot ervaren. Het vinden van een netwerk en het samen nadenken over je nieuwe rol, is dan erg waardevol om die brug te kunnen slaan.”, zegt Eefke Meijer, projectleider VO-academie en betrokken bij de totstandkoming van het traject.

Tijdens het leertraject gaan we in op de positie van de schoolleider, de eigen visie en hoe dit zich verhoudt tot de organisatieopdracht. We kijken o.a. naar het thema veranderen; wanneer je veranderingen aangaat, hoe je bestaande patronen doorbreekt en hoe je je team hierbij kunt betrekken. Daarnaast is er een belangrijke plaats weggelegd voor het leren van en met elkaar door samen te reflecteren op vraagstukken en dilemma's uit de praktijk.