Een team dat werkt vanuit gedeelde waarden, bruist vaak van de energie”. Dat is de overtuiging van dr. Inge Andersen, bestuursadviseur CSG Het Streek en voormalig lector Waardengericht Leiderschap. Menig school heeft kernwaarden geformuleerd, maar geven deze daadwerkelijk richting of blijft het beperkt bij mooie woorden? En hoe zorg je ervoor dat het niet bij alleen mooie woorden blijft? Dat zijn de vragen die dr. Andersen in deze nieuwe aflevering van VO-praat behandelt. 

 

Niet alleen de school heeft waarden, elke medewerker heeft ze, ook al is hij of zij zich daar niet altijd van bewust. We spreken in dat kader ook wel van collectieve en individuele waarden. In een school werken mensen met diverse achtergronden samen en kernwaarden kunnen dan als bindmiddel fungeren, mits zij op dezelfde manier worden geïnterpreteerd.  Neem bijvoorbeeld de waarde ‘verantwoordelijkheid’; de één interpreteert dit als verplichting en aanspreekbaarheid terwijl de ander het kan lezen als zorg en toewijding. Voor een schoolleider is het daarom de uitdaging om school- en individuele waarden aan elkaar te verbinden. Dr. Andersen benadrukt daarom dat je een waarde moet concretiseren in een organisatie om het daadwerkelijk richtinggevend te maken. Daar horen vragen bij zoals: Wat hebben medewerkers en leerlingen nodig om volgens bepaalde waarden te handelen? Passen de gewenste waarden bij hoe we gewend zijn te werken? 

Over Inge Andersen 

Inge Andersen is bestuursadviseur bij CSG Het Streek en heeft zich in het verleden als lector en onderzoeker gericht op het onderwerp leiderschap in het onderwijs. Na haar studie Onderwijskunde promoveerde zij in 1996 op een onderzoek naar samenwerking en autonomie van leraren in het primair onderwijs. Hierna werkte zij bij de Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht waar zij onderzoek deed naar het leren van docenten in het voortgezet onderwijs, in de context van onderwijsvernieuwing. Van 2007 tot 2012 werkte zij als wetenschappelijk medewerker bij de Nederlandse Schoolleiders Academie. Zij schreef diverse publicaties over leiderschap en ontwikkelde in opdracht van o.a. het Schoolleidersregister PO en de VO-raad digitale reflectie-instrumenten voor schoolleiders, bestuurders en leraren. 
 

Meer informatie