Welke rol heeft leiderschap in een team? Otto van Wiggen, brigade generaal buiten dienst, maakt in dit webinar een vergelijking tussen het leger en voortgezet onderwijs. Het gaat om acht parallellen die deze twee werelden hebben bij de ontwikkeling en begeleiding een team en de rol die een leider daarin heeft. Uiteindelijk is niemand belangrijker dan het team. Bekijk dit webinar van ongeveer 35 minuten met je team en ga daarna met hen in gesprek over teamontwikkeling en de (begeleidende) rol als schoolleider. 

Dit webinar is gemaakt ter gelegenheid van de Week van de Starter