“Als het gaat om kritische participatie in beroepen en samenleving; dan vraagt dat ook om kritische participatie in de school. Dan vraagt dat, dat we van leerlingen verwachten dat ze leren invloed uit te oefenen. Het vraagt dat we het instrumentele karakter van participatie overstijgen. Het vraagt dat we leerlingen uitnodigen om onze eigen regels […] kritisch te bevragen en ter discussie te stellen”. Aan het woord is Carien Verhoeff, partner bij Vanderkruis Executive Search en tot augustus jl. associate lector aan de De Haagse Hogeschool, over het bevorderen van leerling-participatie in de school. In deze nieuwe aflevering van VO-praat legt Carien de beginselen uit van leerling-participatie 2.0. 
 

 

Het onderwijs bereidt leerlingen (o.a.) voor op het nemen van verantwoordelijkheid voor de wereld waarin we samenleven. Een wereld die gekenmerkt wordt door uitdagingen zoals klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Om verantwoordelijkheid te dragen in een complexe wereld is participatie noodzakelijk. “We weten ook uit pedagogisch en didactisch oogpunt, dat actieve participatie bijdraagt aan betere leerresultaten, aan het welzijn van leerlingen en aan de gemeenschapszin in de school. Je zou kunnen zeggen dat participatie bijdraagt aan de kwalificatie-, socialisatie- en emancipatie-functie van het onderwijs. Hoe hoger de participatie, hoe beter de resultaten, hoe beter de sfeer op school en hoe geloofwaardiger het burgerschapsonderwijs is”, aldus Carien Verhoeff over het belang van leerling-participatie.
 

Over Carien Verhoeff 

Carien Verhoeff is partner bij Vanderkruis Executive Search. Van 2020 tot augustus jl. was Carien ‘associate lector’ aan De Haagse Hogeschool. In die hoedanigheid gaf zij leiding aan de onderzoekslijn ‘Student Voice’ binnen het lectoraat Wereldburgerschap, dat weer onderdeel is van het kenniscentrum Global & Inclusive Learning. Ook vóór oktober 2020 deed zij al onderzoek naar de winst die er voor het onderwijs te behalen is, wanneer leerlingen en studenten zich meer eigenaar gaan voelen van hun eigen leerproces. Zij is tevens als gastdocent verbonden aan TIAS School for Business & Society, waar aandacht is voor de vraag wat kwalitatief sterke en betekenisvolle leerling-participatie vraagt van de schoolleiding en het schoolbestuur. 
 

Meer over dit onderwerp