Heb je in het verleden gebruik gemaakt van het leeraanbod (leertrajecten, masterclasses e.d.) van de VO-academie? Heb je goede ideeën over professionalisering en hoe de VO-academie de schoolleider en –bestuurder hierin beter kan bedienen? Meld je dan aan voor de Gebruikersraad. Vanwege wisselingen zijn we op zoek naar nieuwe leden. 

Als VO-academie staan we graag in nauwe verbinding met schoolleiders en -bestuurders die gebruik maken van ons leeraanbod en ons hierover willen én kunnen adviseren. Sinds de oprichting van de VO-academie (10 jaar geleden) vormt de Gebruikersraad een belangrijk adviesorgaan die met ons meedenkt over de koers, inhoud en uitvoering van professionalisering voor schoolleiders en bestuurders. De Raad komt tweemaal per jaar bijeen: één fysieke bijeenkomst, parallel georganiseerd aan één van onze leertrajecten, en één online-bijeenkomst. 

Vind je het belangrijk om bij te dragen aan sterke professionaliseringsactiviteiten voor schoolleiders en bestuurders? En heb je tijd en zin om ons in ieder geval tweemaal per jaar, samen met een tiental andere leden uit de raad, te adviseren? Meld je dan aan via info@vo-academie.nl o.v.v. Gebruikersraad.