De impact van de bestuurder op het leren van de leerlingen is indirect. Die impact wordt groter als bestuurders inzetten op de continue professionele groei van schoolleiders en leraren. Dat gaat beter in een context die daar ook toe verleidt. Succesvolle onderwijssystemen zetten dan ook in op de ontwikkeling van een onderzoekende en samenwerkende cultuur, aldus Dr. Loes van Wessum.  


Volgens Van Wessum kan de bestuurder kan zijn of haar impact vergroten door het leren van schoolleiders en leraren te stimuleren en een veilige, op leren, onderzoeken en samenwerken gerichte cultuur te ontwikkelen. In het onderwijs zijn we gewend aan het begrip van een krachtige leeromgeving voor leerlingen. Daarbij gaat het om een pedagogisch veilig leefklimaat waarin leerlingen zich gezien, gehoord en gewaardeerd weten en uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. Hetzelfde geldt voor de professionals, ook zij hebben een krachtige en inclusieve leeromgeving nodig. 
 

Over Loes van Wessum 

Na haar studie aan de PA volgde Loes van Wessum de studie onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht. In 1998 promoveerde ze op een onderzoek naar samenwerking tussen docenten binnen vaksecties in het voortgezet onderwijs. 

Van 2010 tot 2013 implementeerde Van Wessum een onderzoekscurriculum bij zes lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam, en was ze hoofdonderzoeker bij het lectoraat van Edith Hooge. Sinds 2013 werkt ze bij Windesheim in Almere aan professionaliserings- en onderzoeksprojecten, vanaf 2017 als associate lector. Sinds 2023 werkt ze als senior onderzoeker bij het lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve leeromgevingen aan het onderzoeksprogramma Includerend leiderschap: in samenspel leidinggeven aan inclusieve, lerende scholen.
 

Meer informatie