Collegiale Bestuurlijke Visitatie 

De VO-academie faciliteert sinds 2015 collegiale bestuurlijke visitaties: gestructureerde bezoeken van bestuurders aan collega-bestuurders. Meer dan 40 bestuurders werden reeds gevisiteerd. 
Tijdens de algemene ledenvergadering in mei 2018 is de afspraak gemaakt dat alle vo-scholen eens in de vier jaar deelnemen aan een vorm van collegiale bestuurlijke visitatie. Die afspraak zet de VO-academie graag om in daden. We nodigen bestuurders dan ook van harte uit zich in te schrijven. 

Hoe werkt het? 
Het deelnemende bestuur wordt gevisiteerd op basis van een zelfevaluatie. De visitatiecommissie bestaat uit collega-bestuurders onder begeleiding van een ervaren voorzitter en secretaris. Elk deelnemend bestuur legt zelf ook drie bezoeken af. 

Wat levert het op mij op als lid van een visitatiecommissie? 
Als deelnemer van een visitatiecommissie krijgt u de kans om bij drie collega-besturen een visitatie te verzorgen. Dat zijn inspirerende bezoeken zo is de ervaring. De gesprekken met de mede-visitatoren en ontvangende bestuurders, leiden tot zelfreflectie, geven nieuwe inzichten en bieden de mogelijkheid om nieuwe ideeën direct te toetsen bij de collega’s.

Wat levert het mij op als ontvangende bestuurder? 
Door een uitgebreide zelfevaluatie (de basis van de visitatie) en gerichte feedback vanuit verschillende belanghebbenden krijgt het leren en verbeteren binnen een schoolbestuur een nieuwe impuls. En met een visitatie kunt u laten zien dat u in staat bent zelf uw eigen werkterrein te beoordelen en de kwaliteit van uw functioneren en uw morele kompas te bewaken. Tot slot laat u ook zien dat u werk maakt van uw eigen professionalisering.  

Voor wie?
Het leertraject Collegiale Bestuurlijke Visitatie is ontwikkeld voor besturen in het voortgezet onderwijs.  

Wilt u  meedoen?
Eind 2019 start de zesde tranche van het leertraject Collegiale Bestuurlijke Visitatie. Meer informatie over dit traject vindt u hier.
 

Collegiale visitatie gericht op de schoolontwikkeling

Vanuit de VO-raad worden ook collegiale visitaties georganiseerd die zich afspelen op schoolniveau en zich richten op de schoolambities- en ontwikkeling. Op welk vlak wil de school zich ontwikkelen, zodat de onderwijskwaliteit verder versterkt wordt, en hoe kan dit bereikt worden? Interesse om een collegiale visitatie uit te voeren op uw school? Lees hier verder en meld u aan!
 

Interessante publicaties en artikelen

In dit artikel leest u wat de meerwaarde is van deelnemen aan de visitatiecommissie en het bezoeken van collega-besturen.
Lees het artikel

In de volgende artikelen leest u meer over de ontwikkeling en toepassing van de methodiek 'Collegiale Bestuurlijke Visitatie' zoals deze gebruikt wordt door de VO-academie en de ervaringen van de betrokken bestuurders.
Lees het artikel: Collegiale bestuurlijke visitatie houdt je scherp
Lees het artikel: Organiseer momenten van feedback
Lees het artikel: Collegiale bestuurlijke visitatie bij Stad & Esch

In 2017 verscheen het katern 'Een frisse blik, collegiale visitatie als instrument voor professionele ontwikkeling'. Het katern geeft zowel een indruk van de huidige inzichten uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek als praktische handvatten voor schoolleiders en bestuurders.
Lees het katern

Edith Hooge (TIAS) en Hartger Wassink (De Professionale Dialoog) hebben een onderzoek uitgevoerd naar collegiale bestuurlijke visitatie. De door de VO-academie gebruikte en ontwikkelde methodiek is gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek: Leren van Besturen - Collegiale Bestuurlijke Visitatie in het VO.
Lees het onderzoek