Collegiale Bestuurlijke Visitatie 

De VO-academie faciliteert sinds 2015 collegiale bestuurlijke visitaties. Collegiale bestuurlijke visitatie is een vorm van non-formeel leren. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm effectief en zinvol bijdraagt aan de professionalisering, kundigheid en competenties van bestuurders.
 

Ook deel nemen aan een collegiale bestuurlijke visitatie?
Op 2 februari a.s. start een nieuwe tranche van dit traject. Klik hier voor meer informatie.


Tijdens de algemene ledenvergadering in mei 2018 spraken de vo-bestuurders met elkaar af om eens in de vier jaar deel te nemen aan een vorm van collegiale bestuurlijke visitatie. De VO-academie biedt een ontwikkelingsgericht visitatietraject aan dat professioneel begeleid en ondersteund wordt. Meer dan zestig bestuurders hebben inmiddels deelgenomen.  We nodigen u van harte uit om zich in te schrijven voor de volgende tranche.  

Hoe werkt het?

Elke deelnemende bestuurder wordt gevisiteerd en treedt zelf op als visitator bij enkele andere bestuurders uit de pool. Als deelnemend bestuurder stelt u voorafgaande aan het traject een zelfevaluatie op. Er wordt een inhoudelijk kader geboden voor deze zelfevaluatie, dat houvast biedt bij het formuleren van de eigen ontwikkelvragen. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van reflectie het lerend effect sterk vergroot.  

 

De visitatiecommissie onderzoekt de ontwikkelvragen door middel van panelgesprekken met mensen binnen en rondom de organisatie. Op basis van deze gesprekken geeft de commissie effectieve feedback op de zelfevaluatie en de ontwikkelvragen. Als deelnemend bestuurder ontvangt u een verslag van de bevindingen van de commissie. De visitatiecommissie bestaat uit collega-bestuurders onder begeleiding van een ervaren voorzitter en secretaris. Ongeveer drie maanden na de visitatie vindt een follow-up gesprek plaats, waarin u terugblikt op de visitatie en de opbrengsten daarvan.

Wat levert het op mij op als lid van een visitatiecommissie?

Als deelnemer van een visitatiecommissie krijgt u de kans om bij drie collega-besturen een visitatie te verzorgen. De ervaring leert dat dit inspirerende en leerzame bezoeken zijn. De gesprekken met de mede-visitatoren en ontvangende bestuurders leiden tot zelfreflectie, geven nieuwe inzichten en bieden de mogelijkheid om nieuwe ideeën direct te toetsen bij de collega’s.

Wat levert het mij op als ontvangende bestuurder?

Door een gedegen zelfevaluatie en gerichte feedback vanuit verschillende belanghebbenden krijgt het leren en verbeteren binnen een schoolbestuur een nieuwe impuls. Met de visitatie laat u zien dat u werk maakt van uw eigen professionele ontwikkeling. U laat zien dat u in staat bent zelf uw eigen werkterrein te beoordelen en de kwaliteit van uw functioneren en uw morele kompas te bewaken. Tot slot bekrachtigt u vanuit uw voorbeeldfunctie het belang van collegiaal leren.

Wilt u  deelnemen?

Bekijk hieronder het actuele aanbod.
 

Interessante publicaties en artikelen

Artikel: Visitatie heeft mijn blik verruimt


In dit artikel leest u wat de meerwaarde is van deelnemen aan de visitatiecommissie en het bezoeken van collega-besturen.
Lees het artikel
 

Artikelen over de Collegiale bestuurlijke visitatie methodiek


In de volgende artikelen leest u meer over de ontwikkeling en toepassing van de methodiek 'Collegiale Bestuurlijke Visitatie' zoals deze gebruikt wordt door de VO-academie en de ervaringen van de betrokken bestuurders.
Lees het artikel: Collegiale bestuurlijke visitatie houdt je scherp
Lees het artikel: Organiseer momenten van feedback
Lees het artikel: Collegiale bestuurlijke visitatie bij Stad & Esch
 

Katern: Een frisse blik, collegiale visitatie als instrument voor professionele ontwikkeling


In 2017 verscheen het katern 'Een frisse blik, collegiale visitatie als instrument voor professionele ontwikkeling'. Het katern geeft zowel een indruk van de huidige inzichten uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek als praktische handvatten voor schoolleiders en bestuurders.
Lees het katern
 

Onderzoek: Leren van besturen. Collegiale bestuurlijke visitatie in het vo


Edith Hooge (TIAS) en Hartger Wassink (De Professionale Dialoog) hebben een onderzoek uitgevoerd naar collegiale bestuurlijke visitatie. De door de VO-academie gebruikte en ontwikkelde methodiek is gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek: Leren van Besturen - Collegiale Bestuurlijke Visitatie in het VO.
Lees het onderzoek
 

Collegiale visitatie gericht op de schoolontwikkeling

Vanuit de VO-raad worden ook collegiale visitaties georganiseerd die zich afspelen op schoolniveau en zich richten op de schoolambities- en ontwikkeling. Op welk vlak wil de school zich ontwikkelen, zodat de onderwijskwaliteit verder versterkt wordt, en hoe kan dit bereikt worden? Heeft u interesse om een collegiale visitatie uit te voeren op uw school? Lees hier verder en meld u aan!