Beroepsstandaard

De Beroepsstandaard Schoolleiders VO (2012) beschrijft wat de beroepsgroep vindt dat een schoolleider moet kennen, kunnen en doen. De standaard vormt een goede basis voor de beroepsbeoefening en is een vertrekpunt voor schoolleidersopleidingen. De standaard is bewust geschreven vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief. Het is een hulpmiddel om richting te geven aan de professionaliseringsbeweging; een hulpmiddel ook dat de beroepsgroep de komende jaren verder ontwikkelt.


Kennisbasis

Hoe schoolleiders zich willen ontwikkelen en op welke thema’s, is afhankelijk van de context waarin de schoolleider werkt. En natuurlijk volgens welke koers hij of zij zich wil ontwikkelen. De ene schoolleider merkt dat zijn of haar organisatie baat heeft bij meer kennis over toekomstig onderwijs. Voor een volgende schoolleider is persoonlijk leiderschap een aandachtspunt.

De Kennisbasis, opgesteld door het Schoolleidersregister VO, biedt schoolleiders een richting voor verdere professionalisering op de volgende thema’s:

  • Persoonlijk leiderschap.
  • Kwaliteitsontwikkeling.
  • Inrichten van het (toekomstig) onderwijs.
  • Verbinden met de omgeving.
  • Regie en strategie.
  • Leiding geven aan verandering.
  • Diversiteit.