Het beroep van schoolleider vraagt veel kennis en vaardigheden en een doorlopende professionele ontwikkeling. In de beroepsstandaard staat het brede scala aan praktijken waarbinnen schoolleiders handelen, afhankelijk van de fase van ontwikkeling en de context van de school. Er is in kaart gebracht in welke situaties er van schoolleiders wordt verwacht dat ze actief kunnen handelen, en welke eigenschappen hierbij van pas komen. De beroepsstandaard is bedoeld als een ontwikkelingsgericht, inspirerend en ondersteunend instrument om het schoolleiderschap een gemeenschappelijke taal te geven.  

De herziene beroepsstandaard bestaat uit drie onderdelen: 

  • De definitie van de beroepsgroep; 
  • Leiderschapspraktijken: handelingen van een schoolleider; 
  • Persoonlijke kwaliteiten: eigenschappen van een schoolleider. 

De beroepsstandaard biedt ook het schoolbestuur handvatten om bij te dragen aan de ontwikkeling van schoolleiders. In de herziening wordt namelijk ook een sterkere link gelegd met het strategisch personeelsbeleid. Zo is professionalisering en ontwikkeling geen losse activiteit waar alleen de schoolleider invloed op heeft, maar raakt het meer ingebed in het beleid van de gehele schoolorganisatie.