Wat is het doel van de gebruikersraad?

De gebruikersraad is een inhoudelijke sparringpartner van de VO-academie. De VO-academie ondersteunt schoolleiders en bestuurders in het vo bij hun professionele ontwikkeling. Er is dus een gemeenschappelijk belang om regelmatig met vertegenwoordigers uit de leidinggevende praktijk van gedachten te wisselen over onze huidige en toekomstige activiteiten. Hierdoor kunnen we nog beter aansluiten bij de behoeften en wensen in het veld. De gebruikersraad wordt bijvoorbeeld jaarlijks in het najaar gevraagd te reflecteren op ons concept programmaplan voor het eerstvolgende kalenderjaar.
 

Hoe is de gebruikersraad samengesteld?

De gebruikersraad telt veertien leden, die op persoonlijke titel zitting hebben in de gebruikersraad. Bij de samenstelling van de gebruikersraad is rekening gehouden met spreiding over onderwijssoorten en schoolomvang, en met geografische spreiding en diversiteit in functies.

De gebruikersraad bestaat op dit moment uit:

 • Kees Buijtelaar, directeur Bindelmeer College
 • Mark de Kievit, adjunct-directeur Fioretti College
 • Mariet van Goch, voorzitter centrale directie Oranje Nassau College
 • Joost Kentson, voorzitter College van Bestuur Meerwegen Scholengroep
 • Dick Looyé, rector-bestuurder College de Heemlanden
 • Roelof Louwsma, rector Almende College
 • Hetty Pellenaars, directeur Expertisecentrum SKVOB
 • Josje Schokkenbroek-Smit, adjunct-directeur, Christelijk Lyceum
 • Jeffreye Vossen, lid Centrale Directie LVO Maastricht

   

Contact

Heeft u suggesties of aanbevelingen voor de gebruikersraad? Neem dan contact op met info@vo-academie.nl.