Wat is het doel van de gebruikersraad?

De gebruikersraad is een inhoudelijke sparringpartner van de VO-academie. De VO-academie ondersteunt schoolleiders en bestuurders in het vo bij hun professionele ontwikkeling. Er is dus een gemeenschappelijk belang om regelmatig met vertegenwoordigers uit de leidinggevende praktijk van gedachten te wisselen over onze huidige en toekomstige activiteiten. Hierdoor kunnen we nog beter aansluiten bij de behoeften en wensen in het veld. De gebruikersraad wordt bijvoorbeeld jaarlijks in het najaar gevraagd te reflecteren op ons concept programmaplan voor het eerstvolgende kalenderjaar.

Hoe is de gebruikersraad samengesteld?

De gebruikersraad telt veertien leden, die op persoonlijke titel zitting hebben in de gebruikersraad. Bij de samenstelling van de gebruikersraad is rekening gehouden met spreiding over onderwijssoorten en schoolomvang, en met geografische spreiding en diversiteit in functies.

De gebruikersraad bestaat op dit moment uit:

 • Jan Paul Beekman, rector Spinoza Lyceum Amsterdam
 • Kees Buijtelaar, rector Comenius Lyceum
 • Mark de Kievit, conrector bovenbouw Fioretticollege
 • Ina Everts, directeur CS Vincent van Gogh
 • Mariet van Goch, voorzitter centrale directie Oranje Nassau College
 • Joost Kentson, voorzitter College van Bestuur Meerwegen Scholengroep
 • Klaas Loeve, teamleider 4, 5 en 6 VWO Kaj Munk College
 • Carolien Loos, sectordirecteur onderbouw Mill-Hill college
 • Dick Looyé, rector-bestuurder College de Heemlanden
 • Roelof Louwsma, rector, Graaf Engelbrecht
 • Hetty Pellenaars, directeur Academie SKVOB Tessenderlandt
 • Josje Schokkenbroek-Smit, senior teamleider, Christelijk Lyceum
 • Maureen ’t Lam, conrector OSG Schoonoord
 • Jeffreye Vossen, lid Centrale Directie LVO-Noord (Het Bouwens, Raayland College, Dendron College)

Contact

Heeft u suggesties of aanbevelingen voor de gebruikersraad? Neem dan contact op met de voorzitter van de gebruikersraad: Kees Buijtelaar, via K.Buijtelaar@comeniuslyceum.nl.