Femke Geijsel van de Radboud Universiteit (Docenten Academie) startte via haar persoonlijke LinkedIn account het initiatief om tot uitwisseling van kennis, materialen en good practices te komen voor schoolleiders. Ze richtte zich daarbij vooral op scholen met vaste leerstofjaarklassen, een standaard lesprogramma met basis- en examenvakken  en een 50 minuten rooster. Vanuit de gedachte dat bij de schoolleiding van deze scholen mogelijk behoefte zou bestaan om vragen en oplossingen rondom de huidige situatie met elkaar te bespreken. Het gaat hier dan voornamelijk om vragen die er zijn rondom de organisatie van het onderwijs. Ze bood aan om vanuit haar expertise en ervaring met schoolontwikkeling mee te denken over veranderingen waar leerlingen en leraren hun voordeel mee kunnen doen. Daarmee sloeg Femke kennelijk een spijker op de kop.

Inmiddels vele reacties verder loopt vanuit de VO-academie, SRVO en Schoolinfo dit door Femke gestarte initiatief door via onze websites, nieuwsbrieven en online. Ons doel is om zo snel mogelijk praktijkvoorbeelden van faciliterende veranderingen in de onderwijsorganisatie inzichtelijk te maken, en op een laagdrempelige manier uitwisseling, leren van elkaar te organiseren en te faciliteren. We worden daarbij geholpen door externe experts en onderzoekers die hun kennis en inzichten toegankelijk maken voor schoolleiders. Een krachtige samenwerking in een unieke tijd.
 

De volgende activiteiten zijn beschikbaar:
 1. De praktijkvoorbeelden worden online gedeeld op deze pagina. We zijn gestart met het thema ‘aanpassing in roosters en dagritmes’; het tweede thema is 1,5 meter school en advies van leerlingen; nieuwe thema’s volgen;
   
 2. Via de VO-academie worden in samenwerking met dr. Geijsel, maar ook met andere deskundigen, online (Zoom) seminars georganiseerd waarin schoolleiders met deze experts, de diepte in kunnen gaan op voor hen relevante thema’s waar ze nu tegenaan lopen in de dagelijkse praktijk. 
  Per bijeenkomst wordt er een accent gelegd op een actueel thema. Wanneer er nieuwe seminars worden gepland zullen deze hieronder worden gedeeld.
   
 3. We bieden daarnaast diverse interactiemogelijkheden:
  • Met een reageer-button rechts bovenaan deze pagina. We kijken waar we u mee kunnen helpen en de reacties worden voorgelegd aan experts;
  • Via het platform Edualdo van Schoolinfo: schoolleiders kunnen daar onderling doorpraten en delen in een afgeschermde omgeving;
  • SRVO via thematische LinkedIn-groepen, gerelateerd aan de kennisbasis: hier zullen onderwerpen meer inhoudelijk worden verdiept;
  • LinkedIn-groep van Schoolleiders-voor-de-Toekomst: verbinding naar innovatieve ideeën en hulp vanuit scholen waar al voor de Coronacrisis ervaringen werden opgedaan;
    
 4. Via het SRVO in samenwerking met dr. Femke Geijsel zullen er reflecties worden geplaatst op de website van het SRVO.
  Het thematische verslag van de afgelopen seminar en meer verdieping kunt in de LinkedIn-groep Schoolleiders Community VO van het SRVO terugvinden. Daar kunt u ook in contact komen met collega’s. Tevens geven experts hier reflecties op de praktijkvoorbeelden en de gestelde vragen gekoppeld aan de thema’s van de kennisbasis;
   
 5. We verkennen samen met Femke Geijsel de mogelijkheid om deze samenwerking te laten uitmonden in onderzoek naar de langere-termijn-impact van de nieuwe praktijken en oplossingen die de schoolleiders nu aandragen. Mocht u hier ideeen over hebben of willen meewerken? Wij horen het graag! 
   

Mocht u vragen hebben over dit initiatief, of zelf een praktijkvoorbeeld willen aandragen dan nodigen wij u hiertoe van harte uit! Dit kan via: info@vo-academie.nl o.v.v. Schoolleiders helpen elkaar!