Waar zijn jullie op dit moment tevreden over? 

“We zijn blij dat we afgelopen schooljaar gestart waren met Chromebooks voor bijna alle leerjaren. Online lesgeven via Google Classroom is een uitstekende oplossing gebleken. Spreadheets geven de vakdocenten en de mentor overzicht over alle opdrachten en werkzaamheden van een klas. Ook is het mooi te zien dat docenten het online lesgeven zo goed oppakken en elkaar helpen.”
 

Hoe gaan jullie het onderwijs na 2 juni organiseren?

“We werken nu met een noodrooster van 1 klokuur online les per vak per week per klas. De uitgangspunten van dat rooster houden we vast. Na 2 juni komen leerlingen in halve klassen gemiddeld 1 dag per week op school. Leerlingen die op school zijn, volgen een les fysiek, de anderen kijken mee via de livestream. Leerlingen blijven in het lokaal (ook tijdens pauzes) en docenten wisselen. Docenten die niet naar school kunnen komen, blijven online lesgeven.” 
 

Voor welke vragen zoeken jullie nog oplossingen?

“Als school hebben wij ingezet op eigen verantwoordelijkheid en regie van leerlingen. Zij kiezen een derde van hun rooster zelf. Dat is nu en ook na 2 juni niet mogelijk, want het zorgt voor veel ‘bewegingen’ in het gebouw. Hoe vinden we daar na de zomervakantie een nieuwe vorm voor? We hopen op een oplossing met behulp van roosterprogramma Zermelo.”
 

Welke les neem jij persoonlijk mee uit de periode die achter ons ligt?

“Ik wil zoveel mogelijk de schoolleider blijven die ik was, maar deze crisissituatie dwingt soms tot directiever leiderschap. Ik vertrouw er maar op dat niet-weten belangrijk is, dat achter iedere vraag drie nieuwe vragen tevoorschijn komen en dat dit goed is.”
 

Wat is jouw rol in de opmaat naar 2 juni?

“Ik luister veel: naar leerlingen, ouders en medewerkers binnen de school, maar ook in de netwerken rondom de school, zodat we richting de beste oplossing kunnen bewegen. Ik wil dat het in die oplossing niet alleen om kwalificatie gaat, maar ook om socialisatie en persoonsvorming.”
 

Welk inzicht zou je aan andere schoolleiders willen meegeven?

“Neem de goede dingen van deze tijd mee. Wij bieden leerlingen dit jaar bijvoorbeeld meer maatwerk rondom de overgang. Geen beslissing van een rapportvergadering, maar een advies aan de leerling en diens ouders, met mogelijkheden om op onderdelen extra te focussen.  Mijn hoop is dat we dit behouden en straks niet terugvallen in oude systemen.”