Op welke aspecten van de afgelopen periode kijk je met tevredenheid terug?

“We hebben de eerste weken na de scholensluiting snel en in goed overleg gehandeld. We hebben iedere dag met ouders gecommuniceerd, dat werd zeker in het begin gewaardeerd. Na anderhalve week zijn we online lessen gaan aanbieden via MS Teams. Medewerkers zijn toen in kleine groepjes ervaringen gaan uitwisselen. Dat leren van elkaar vind ik heel tof. Dat was voor onze school al langer een aandachtspunt.” 
 

Hoe organiseren jullie het onderwijs momenteel?

“We bieden maatwerk. Er is een groep leerlingen die onderwijs op afstand volgt en daarnaast 1 á 2 keer per week naar school komt voor contact met de mentor. Een andere groep leerlingen hebben we naar school gehaald omdat zij achterop zijn geraakt en/of thuis niet goed kunnen leren. Zij volgen op school een individueel rooster met twee lesuren per vak waar ze ondersteuning nodig hebben.”
 

Voor welke vragen zoeken jullie nog oplossingen?

“Met welke maatregelen moeten we na de zomer rekening houden? De bewegingen in de school zijn het grootste knelpunt. Als we anderhalve meter afstand houden, kunnen we niet meer dan een derde van de leerlingen tegelijkertijd in het gebouw hebben.”
 

Hoe bereiden jullie je voor op het nieuwe schooljaar?

“We werken verschillende scenario’s uit en wel zó dat we relatief makkelijk kunnen op- en afschalen naarmate er meer of minder beperkende maatregelen gelden. Deze scenario’s draaien om een vast rooster, want leerlingen en ouders vragen om structuur. We maken dat rooster zo, dat het ruimte biedt voor maatwerk aan kinderen die extra ondersteuning of juist meer zelfstandigheid nodig hebben.”
 

Is er een tip die je aan andere schoolleiders kunt meegeven? 

“Raadpleeg leerlingen en ouders goed voordat je in je plannen ‘van potlood naar pen gaat’ en beslissingen neemt.”
 

Welke les neem jij persoonlijk mee uit de periode die achter ons ligt?

“Dat het zoveel kan opleveren als medewerkers in kleine groepen samenwerken, vind ik een eyeopener. Hoe het onderwijs er na de zomer ook uitziet, dat houden we vast.”