Waar zijn jullie op dit moment tevreden over? 

“Daar waar anders altijd de leerling centraal staat, hebben we nu bewust een deel van de aandacht verlegd naar docenten. Docenten verschillen in digitale vaardigheden en momenteel ook in beschikbaarheid. Door individueel overleg hadden we snel in kaart wat we van iedereen konden verwachten en konden we het onderwijs op afstand zo vormgeven dat het aansluit bij hun mogelijkheden.”
 

Hoe hebben jullie het onderwijs sinds 2 juni georganiseerd?

“Onze leerlingen misten de ontmoeting met elkaar. Daarom bieden we nu zoveel mogelijk leerlingen fysiek onderwijs. Risicoleerlingen komen elke dag naar school, andere leerlingen gemiddeld anderhalve dag per week. De rest van de week werken zij zelfstandig.”
 

Zijn jullie geïnspireerd door andere scholen?

“De online webinars van de VO-raad waren een belangrijke start voor onze brainstorm. De opmerking van Paul Rosenmöller dat het in september mogelijk nog geen ‘business as usual’ is, heeft ons ertoe aangezet diverse scenario’s uit te werken. We zien de maand juni nu meer als try-out voor komend schooljaar. We beginnen met uitsluitend fysieke lessen, maar denken intussen verder: kunnen we bijvoorbeeld lessen streamen zodat docenten niet driemaal dezelfde les hoeven te geven om een hele klas te bereiken ?”
 

Welke les neem jij persoonlijk mee uit de periode die achter ons ligt?

“Voor digitalisering van het onderwijs moet je tijd inruimen. Digitale geletterdheid hoort bij de maatschappelijke opdracht aan het onderwijs, maar als schoolleiding moeten we docenten daarvoor wel faciliteren. Het kan er niet eventjes bij.”
 

Welk inzicht zou je aan andere schoolleiders willen meegeven?

“Houd als schoolleider de focus op wat echt belangrijk is: voor de leerling, de medewerker, de school, het onderwijs, de ouders en de samenleving. Verlies je niet in kleinigheden; vraag anderen de details goed te regelen en zoek zelf rust om na te denken over de grotere vragen.”