Op 14 februari 2022 start de tiende editie van het intersectorale bestuurdersprogramma. Dit jaar is het thema: leidinggeven aan een verbetercultuur. Tijdens drie bijeenkomsten bezoekt u samen met collega-bestuurders uit het po, vo en mbo een aantal Nederlandse topinstellingen. Zo krijgt u de kans om een kijkje in de keuken te nemen bij o.a. McKinsey & Company, ING en het UMC Utrecht.


Dit leertraject is gestoeld op de professionaliseringsthema’s voor bestuurders uit het funderend onderwijs. Thema’s als leiderschap, strategische visie en planning, verantwoording en persoonlijke professionaliteit komen aan bod tijdens een drietal werkbezoeken aan Nederlandse topinstellingen. Daar gaat u in gesprek met leiders uit het bedrijfsleven en de zorg zoals Steven van Rijswijk (CEO ING), Paul Rutten (partner bij McKinsey) en specialist Joep de Reuver van het UMCU.
 

Waarom deelnemen?

U werd bestuurder of bovenschools manager om het verschil te maken voor duizenden leerlingen en studenten. Maar de praktijk is complex. Leraren vragen om meer autonomie, schoolleiders om meer middelen. De Inspectie kijkt niet alleen naar basiskwaliteit maar ook naar een verbetercultuur van bestuur tot in de klas. 

Tegelijkertijd toont onderzoek na onderzoek (OECD, Inspectie, McKinsey) aan dat scholen die méér bereiken met hun leerlingen zo’n verbetercultuur hebben. Werken in zo’n cultuur geeft leraren bovendien meer werkplezier en hun leerlingen raken meer betrokken. 

Maar hoe creëert u zo’n cultuur in uw organisatie? Hoe bouwt u daarvoor draagvlak? Hoe start u in een aantal scholen? Hoe bouwt u interne capaciteit op om zo’n cultuur verder uit te bouwen? Wat vergt dit van u als rolmodel voor de organisatie?

In dit intersectorale bestuurderstraject krijgt u de mogelijkheid om te leren van vooruitstrevende bedrijven en ziekenhuizen. Deze Nederlandse topinstellingen werken al jaren aan een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ en delen graag hun ervaringen. 

Het leren van en met elkaar staat centraal in dit leertraject. Naast het afleggen van de werkbezoeken ontmoet u collega-bestuurders met wie u samenwerkt aan de leerdoelen in het traject.
 

Wat houdt deelname in? 

U neemt deel aan een traject van 3 bezoeken op een locatie in- of vlakbij de deelnemende bedrijven en ziekenhuis;

  • Ieder bezoek start om 10:00 uur en eindigt om 16:00 uur;
  • De deelnemers uit de bedrijven en ziekenhuis bezoeken ons op deze locaties;
  • U start de bezoeken met een gedegen voorbereiding op basis van diverse opdrachten;
  • U bent bereid tot zelfreflectie op de professionaliseringsthema’s die aan bod komen;
  • Deelname kost €600,- per persoon voor het gehele traject.
  • Lees hieronder hoe we omgaan met Corona

We bieden dit programma dit jaar voor het 10e jaar aan. Honderden bestuurders van scholen met samen zo’n 800.000 leerlingen en studenten namen al deel. In al die jaren is geen enkele bijeenkomst met minder dan een 8 gewaardeerd. Als u met het resultaat van het Besturenprogramma aan de slag gaat, garanderen wij dat uw leraren en schoolleiders meer werkplezier krijgen, leerlingen meer betrokken raken en het onderwijs op uw school verbetert.

Honderden bestuurders van scholen met samen zo’n 800.000 leerlingen en studenten namen al deel. In al die jaren is geen enkele bijeenkomst met minder dan een 8 gewaardeerd. Als u met het resultaat van het Besturenprogramma aan de slag gaat, garanderen wij dat uw leraren en schoolleiders meer werkplezier krijgen, leerlingen meer betrokken raken en het onderwijs op uw scholen verbetert.
 

Hoe gaan we om met Corona?

  • We komen samen op locaties waar we de RIVM regels kunnen naleven.
  • Het programma vindt plaats in 2022 (half februari tot mei). Mocht dan een volgende golf plaatsvinden met een ‘lockdown’, dan schakelen we over op een online programma.
  • In deze online variant komen we enkel in de middag samen (13.00-16.00 uur) en zal er nog steeds sprake zijn van een grote mate van interactiviteit.
  • In het geval van een online programma halveren we de gevraagde onkostenbijdrage

 

Programma, locaties en data

 De exacte adresgegevens ontvangt u na inschrijving. Het programma staat onder leiding van Jaap Versfelt, initiatiefnemer van leerKRACHT en oud-directeur van McKinsey & Company in Amsterdam. Alle bestuurders en bovenschoolse directeuren van Nederlandse scholen zijn welkom, ongeacht of uw school deelneemt aan leerKRACHT of niet.

 

Thema en leerdoelen

Locatie en bedrijven Groep 1

Datum en tijd Groep 1

Strategische visie en richting

Hoe kom je tot een gedegen ambitie en richting?
Hoe zorg je ervoor dat deze zichtbaar is op de werkvloer?

McKinsey & Company, Amsterdam
Partner Paul Rutten

Maandag 14 februari 2022
10:00-16:00

Leiderschap

Hoe stimuleer je teams tot optimale prestaties?

Hoe richt je hiertoe je organisatie in?

ING, Amsterdam
CEO Steven van Rijswijk

Woensdag 23 maart 2022
10:00-16:00

Verantwoording en Rekenschap

Hoe stuur je effectief op resultaten t.o.v. de strategische doelen?

Hoe richt je een effectief kwaliteitssysteem efficiënt in?

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Maandag 23 mei 2022
10:00-16:00