In het sectorakkoord wordt expliciet aandacht gevraagd voor de oriëntatie- en inwerkfase van startende schoolleiders en bestuurders. De VO-academie is in dat kader gestart met inwerktrajecten om beginnende schoolleiders (middenmanagement) en bestuurders te faciliteren in hun nieuwe rol. Het doel hiervan is de doorlopende professionalisering te stimuleren en zo een impuls te geven aan de sector. 
 

Inwerktraject tweedaagse

Tijdens de inwerktrajecten voor beginnend schoolleiders en voor beginnend bestuurders vertellen inspirerende sprekers en workshopleiders vanuit hun expertise over de uitdagingen van het beroep. Bovendien ontmoet u andere startende schoolleiders en bestuurders, waardoor u kennis en ervaringen kunt uitwisselen en samen kunt reflecteren op de nieuwe functie. Heeft u maximaal twee jaar ervaring als schoolleider of bestuurder en wilt u een impuls geven aan uw functie? Meld u dan aan voor één van de trajecten.
 

Beginnend schoolleider

Beginnend schoolleiders in het voortgezet onderwijs staan voor een stevige opgave. Ze spelen een steeds belangrijkere rol bij de onderwijsontwikkeling, sturen een team docenten aan en vaak wordt ook van ze verlangd dat ze acute problemen in de school oplossen. In het katern ‘Nieuwe inhouden, nieuwe netwerken, nieuwe perspectieven’ lichten we toe wat er precies van beginnende schoolleiders in het middenmanagement wordt verwacht en wat de noodzaak is van inwerkprogramma’s in het voortgezet onderwijs. De bijgevoegde roadmap is een hulpmiddel voor de ontwikkeling van een inwerkprogramma op school en binnen het schoolbestuur. 

Beginnend bestuurder

Het beroep van bestuurder vergt complexe competenties en persoonlijke vaardigheden. Het is daarom van belang dat beginnend bestuurders inzicht krijgen in hun persoonlijke voorkeuren en kwaliteiten, een realistisch beeld vormen van het beroep en toegang hebben tot een netwerk met andere bestuurders. Tijdens het inwerktraject reflecteert u op eigen ervaringen en die van anderen. Hierdoor wordt helder wat u belangrijk vindt en op welke manier u uw positie als bestuurder wilt invullen. 

Wilt u meer weten over de rol van bestuurder? Bekijk dan de katernen ‘Een gemeenschappelijke visie: over het samenspel in de driehoek bestuur, toezicht en medezeggenschap’ en ‘Samen sterker, regionale samenwerking voor bestuurders’. Of lees het artikel uit VO-magazine waarin Judith Steenvoorden vertelt over de opbouw van een nieuw bestuur in crisistijd.
 

Meer weten?

Heeft u vragen over één van de inwerktrajecten of wilt u meer weten over de inwerkadviseurs? Neem dan contact op via info@vo-academie.nl.