In het sectorakkoord wordt expliciet aandacht gevraagd voor de oriëntatie- en inwerkfase van startende schoolleiders en bestuurders. De VO-academie is in dat kader gestart met inwerktrajecten om beginnende schoolleiders (middenmanagement) en bestuurders te faciliteren in hun nieuwe rol. Het doel hiervan is de doorlopende professionalisering te stimuleren en zo een impuls te geven aan de sector. 
 

Inwerktraject tweedaagse

Tijdens de inwerktrajecten voor beginnend schoolleiders en voor beginnend bestuurders vertellen inspirerende sprekers en workshopleiders vanuit hun expertise over de uitdagingen van het beroep. Bovendien ontmoet u andere startende schoolleiders en bestuurders, waardoor u kennis en ervaringen kunt uitwisselen en samen kunt reflecteren op de nieuwe functie. Heeft u maximaal twee jaar ervaring als schoolleider of bestuurder en wilt u een impuls geven aan uw functie? Meld u dan aan voor één van de trajecten.
 

Beginnend schoolleider

Beginnend schoolleiders in het voortgezet onderwijs staan voor een stevige opgave. Ze spelen een steeds belangrijkere rol bij de onderwijsontwikkeling, sturen een team docenten aan en vaak wordt ook van ze verlangd dat ze acute problemen in de school oplossen. In het katern ‘Nieuwe inhouden, nieuwe netwerken, nieuwe perspectieven’ lichten we toe wat er precies van beginnende schoolleiders in het middenmanagement wordt verwacht en wat de noodzaak is van inwerkprogramma’s in het voortgezet onderwijs. De bijgevoegde roadmap is een hulpmiddel voor de ontwikkeling van een inwerkprogramma op school en binnen het schoolbestuur. 

Als beginnend schoolleider kunt u bovendien kosteloos contact opnemen met een van de inwerkadviseurs. Zij helpen scholen met het opzetten en verbeteren van inwerkprogramma’s op maat. Wilt u een afspraak maken met een inwerkadviseur voor 1 á 2 gesprekken? Stuur dan een mail naar info@vo-academie.nl o.v.v. 'Afspraak Inwerkadviseur'. De twee inwerkadviseurs stellen zich graag aan u voor:

Marita van Dam

Ik ben sinds 1995 werkzaam in het onderwijs: eerst als docent en conrector in het VO, daarna als organisatieadviseur in het PO en VO. Ik heb gemerkt dat álle schoolorganisaties baat hebben bij een aanpak waarin de menselijke maat centraal staat. Onderwijs is van, door en voor mensen, wat inhoudt dat mijn blik altijd gericht is op de mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. Vanuit mijn huidige rol als organisatieadviseur en trainer help ik scholen en besturen hun onderwijs te organiseren en meer lerend te maken. Gecombineerd met mijn gedegen kennis en ervaring op diverse terreinen ben ik in staat de brug te slaan tussen theorie en praktijk, tussen beleid en de werkvloer. Het steeds weer op zoek zijn naar de juiste verbinding tussen onderzoek en de onderwijspraktijk is mijn persoonlijke missie.

Juul Velvis

Vanuit 15 jaar ervaring met het thema leiderschapsontwikkeling als opleider, coach, trainer, adviseur ben ik nu ook inzetbaar als inwerkadviseur voor de VO academie. Vanuit deze functie kijk ik er naar uit om met u in gesprek te gaan over de inwerkperiode voor een startend leidinggevende. Thema's van gesprek waar u aan kunt denken zijn: welke opdracht heeft de startende leidinggevende meegekregen? Hoe kijkt u aan tegen vormen van begeleiding: intern en/of extern? Welke verwachtingen spelen een rol? Ik zie het als mooie reflectiemomenten die enerzijds de positie van een leidinggevende die start tegen het licht houdt en anderzijds mogelijke inzichten aan het licht brengt waar we landelijk gezien ons voordeel mee kunnen doen. 

Beginnend bestuurder

Het beroep van bestuurder vergt complexe competenties en persoonlijke vaardigheden. Het is daarom van belang dat beginnend bestuurders inzicht krijgen in hun persoonlijke voorkeuren en kwaliteiten, een realistisch beeld vormen van het beroep en toegang hebben tot een netwerk met andere bestuurders. Tijdens het inwerktraject reflecteert u op eigen ervaringen en die van anderen. Hierdoor wordt helder wat u belangrijk vindt en op welke manier u uw positie als bestuurder wilt invullen. 

Wilt u meer weten over de rol van bestuurder? Bekijk dan de katernen ‘Een gemeenschappelijke visie: over het samenspel in de driehoek bestuur, toezicht en medezeggenschap’ en ‘Samen sterker, regionale samenwerking voor bestuurders’. Of lees het artikel uit VO-magazine waarin Judith Steenvoorden vertelt over de opbouw van een nieuw bestuur in crisistijd.
 

Meer weten?

Heeft u vragen over één van de inwerktrajecten of wilt u meer weten over de inwerkadviseurs? Neem dan contact op via info@vo-academie.nl.