De opkomst van ChatGPT heeft veel impact, zeker in het onderwijs. Veel leerlingen gebruiken ChatGPT om te brainstormen, hun taalgebruik te verbeteren en zelfs hele taken te laten uitvoeren. Maar wat is de impact hiervan? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor leerdoelen, werkvormen en toetsing in het onderwijs? Over deze vragen buigen Dr. Janneke van der Loo en Dr. Tjeerd van de Laar van de Universiteit Tilburg zich op donderdag 13 juni in de masterclass “De Kunst(matige intelligentie) van het Onderwijs”.


Over de Masterclass  

In deze interactieve masterclass nemen onderzoekers Janneke van der Loo en Tjeerd van de Laar je mee in de zoektocht naar antwoorden op deze lastige vragen. Schoolleiders en -bestuurders krijgen inzicht in de impact van ChatGPT op het onderwijs. Dit draag bij aan een eerste aanzet tot het ontwikkelen van een visie op de integratie van generatieve AI in het onderwijs. 

Daarnaast gaan de deelnemers samen nadenken over de impact van GenAI op leerdoelen, werkvormen en toetsing in de context van hun eigen school. Op basis hiervan kunnen de contouren geschetst worden voor een schoolbrede visie op de integratie van generatieve AI in het onderwijs.
 

Waarom meedoen?

Tijdens de masterclass: 

 • Krijg je een introductie in de wereld van Generatieve AI (bijv. ChatGPT/Copilot). Wat is het en hoe werkt het?
 • Krijg je meer inzicht in de kansen van GenAI in het onderwijs, voor zowel docenten (bijv. bij de voorbereiding van lessen en toetsen) als leerlingen (bijv. de inzet van ChatGPT als schrijftutor);
 • Word je uitgedaagd om na te denken over de ethische overwegingen bij het gebruik van GenAI in het onderwijs zoals bijvoorbeeld privacy en de rol van docenten;
 • Krijg je handvatten en best practices van docenten die GenAI succesvol inzetten, zodat je die ook in je eigen dagelijkse praktijk met collega’s kan toepassen.
   

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders en bestuurders uit het vo die geïnteresseerd zijn om meer te leren over de ontwikkeling en toepassing van GenAI in de school. Deze masterclass is tevens uitermate geschikt voor:

 • Beleidsmedewerkers, -adviseurs en leidinggevenden van samenwerkingsverbanden.
 • Ondersteuningscoördinatoren
 • Intern begeleiders

Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 30 personen deelnemen. Deelname geschiedt op basis van volgorde van inschrijving.
 

Over de sprekers

Dr. Janneke van der Loo is opleidingsdirecteur bij de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg en universitair docent bij de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. Haar onderwijs en onderzoek is gericht op (de didactiek van) schrijfvaardigheid in het voortgezet en hoger onderwijs. Ze is lid van de universiteitsbrede werkgroep Generatieve AI aan Tilburg University.

Dr. Tjeerd van de Laar is vakdidacticus Filosofie bij de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg en universitair docent bij de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. Tjeerd is gespecialiseerd in onderwijs in wetenschap, burgerschap en filosofie in het VO.

Praktische informatie

 • Datum: 13 juni
 • Tijdstip: 15:00 - 18:00 (14:30 inloop), 18:00 - 19:00 soep, brood en snack
 • Locatie: Aan de Gracht (Social Impact Factory), Utrecht
 • Inschrijven: Meld je hier aan.