Op 7 maart verzorgen Aziza Mayo (wetenschappelijk directeur) en Luis Duarte (opleider) van stichting Nivoz een masterclass over het versterken van je pedagogisch leiderschap in het licht van subjectiverend onderwijs. Subjectiverend onderwijs wordt gegeven vanuit de pedagogische opdracht en dat is niet vanzelfsprekend in de Nederlandse samenleving, waarin de selectiefunctie van het onderwijs veelal belangrijker wordt geacht dan de pedagogische functie (Elffers 2022; zie ook Biesta 2010; Mayo 2015; Onderwijsraad 2013). Verschillen in oriëntatie op het waarom en waartoe van onderwijs roepen onherroepelijk verschillende beelden van onderwijskwaliteit op en brengen vragen en oordelen met zich mee. Over het hoe en het wat van onderwijs, over de keuzes voor het curriculum, de inhoud van lessen, over hoe en wat je toetst, et cetera. Deze keuzes vragen om leiderschap dat georienteerd is op het werken vanuit en aan de pedagogische opdracht, en in het handelen vorm krijgt vanuit het bewustzijn dat onderwijsprocessen in de eerste plaats draaien om de ontmoeting van mens-tot-mens.
 

Over de masterclass 

In deze masterclass ontdek je wat pedagogisch leiderschap is en hoe je daar in de waan van alle dag vorm aan kunt blijven geven. We nemen je mee in een perspectief op onderwijs dat beschreven wordt als ‘subjectiverend onderwijs’ en waarom juist dat onderwijs vraagt om pedagogisch leiderschap- van leraren en eindverantwoordelijk schoolleiders. In werkvormen en dialogen verkennen we met elkaar wat belangrijk is in een onderwijsgemeenschap die een subjectiverende oefenplaats voor leerlingen beoogt te zijn. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: Hoe wil jij zijn als leider in het licht van de pedagogische opdracht van de school? Wat vraagt dat van jou en wie jij bent als mens?
 

Wat levert deelname op?  

Deelname aan de masterclass bied je de gelegenheid de pedagogische opdracht van je school verder te verdiepen en van daaruit je leiderschap verder te bevragen en vorm te geven. Zodat de congruentie tussen dat wat we belangrijk vinden voor onze leerlingen en hoe we daaraan werken in onze scholen steeds krachtiger kan worden. Met elkaar vormen we, tijdens de masterclass, een oefenplaats om te reflecteren op wie we zijn als leider in het licht van onze pedagogische opdracht en wat dat betekent voor de wijze waarop je dat tot uiting brengt in de dagelijkse ontmoeting met je team en de bredere onderwijsgemeenschap.
 

Voor wie? 

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders en bestuurders uit het vo die hun pedagogisch leiderschap willen verkennen en versterken. Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 30 personen deelnemen. De volgorde van inschrijving is daarbij leidend.
 

Over de sprekers 

Dr. Aziza Mayo geeft als wetenschappelijk directeur inhoudelijk leiding aan Stichting NIVOZ- (Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken). NIVOZ sterkt leraren, schoolleiders en lerarenopleiders in hun denken en werken aan de pedagogische opdracht van het onderwijs, de pedagogische tact van de leraar, het pedagogisch leiderschap van eindverantwoordelijke leiders en de pedagogische oriëntatie en het pedagogisch handelen in lerarenopleidingen. In haar werk bij NIVOZ geeft zij leiding aan onderzoekstrajecten waarin met en door scholen, schoolleiders en lerarenopleidingen gewerkt wordt aan het versterken van de pedagogische dimensies van het onderwijs en leiderschap.   

Luis Duarte stond bijna 22 jaar in het Rotterdamse voor de klas. In die 22 jaar was hij 15 jaar werkzaam in het primair onderwijs en de laatste jaren in het praktijkonderwijs. Hier was hij mentor, anti-pestcoördinator, leerlingbegeleider, begeleidde hij nieuwe leerkrachten en was hij lid van het VMT. Sinds 1 oktober is hij als opleider werkzaam bij het NIVOZ.
 

Praktische informatie

  • Datum: 7 maart
  • Tijd: 15:00 – 18:00 uur (incl. pauze), 18:00 – 19:00 uur dinerbuffet
  • Locatie: Van der Valk De Bilt, Bilthoven
  • Prijs: €100
  • Schrijf je hier in.