In de laatste weken tot de zomervakantie staat er nog 1 masterclass op de agenda voor schoolleiders & bestuurders:

15 juni: Masterclass: Talent laten floreren? Geef het zuurstof!

Floreren kunnen mensen niet alleen. Om te floreren hebben we elkaar nodig. Mensen floreren als zij door anderen zuurstof krijgen toegediend. Zo ook op de arbeidsmarkt. Hoe geeft u leiding? Hoe zuurstofrijk of zuurstofarm is uw leiderschap of dat van uw leidinggevende? Lidewey van der Sluis zal samen met u bij deze vragen stilstaan. Lees verder.

Na de zomer worden er ook nieuwe masterclasses aangeboden zoals onderstaande: 

11 september: Masterclass: Governance in de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

De governance-inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (swv’en) moet voldoen aan wettelijke eisen, één daarvan is  een  scheiding tussen  bestuur en  intern toezicht. Swv’en  hebben  deze functiescheiding op diverse manieren geregeld. Veel swv’en  opteren voor een  toezichthoudend bestuursmodel. Het bestuur van het swv vervult dan een toezichthoudende rol, waarbij veel bestuursbevoegdheden gemandateerd  aan de directeur van het swv. Er zijn ook swv’en die opteren voor een one tier-model, waarbij een paar schoolbesturen het uitvoerend deel van het bestuur vormen en de overige schoolbesturen het toezichthoudend deel van het bestuur zijn (DB/AB-model). Voor deze masterclass zijn drie experts uitgenodigd uit de wereld van wetenschap, inspectie en governance.  Lees meer.

 

Start het nieuwe schooljaar na de zomer goed. Bekijk het professionaliseringsaanbod voor najaar 2017 voor schoolleiders en voor bestuurders.