‘De huidige samenleving wordt te veel aangestuurd door technologie en markt. Moraal en levensbeschouwing zijn naar de marge gedrukt’, vindt humanistisch filosoof Joep Dohmen. Meer Bildung in het onderwijs is de oplossing: ‘Dat is een keiharde voorwaarde om jongeren goed te kunnen begeleiden naar volwassenheid.’ 

Volg de masterclass op 22 maart 2018

In een interactieve masterclass nemen Joep Dohmen en André Wierdsma u mee in het gedachtegoed van de psychologie en de filosofie van Bildung. Masterclass: Moreel leiderschap: balanceren tussen procedurele grenzen en praktische vrijheid ? Meer informatie

Knipsel