Leonie Schouten heeft per 1 september de functie van Hans de Wit overgenomen als Hoofd VO-academie. Hans wordt rector op Helen Parkhurst, een daltonschool voor mavo, havo en vwo in Almere. Leonie is sinds 2013 programmasecretaris en projectleider bij de VO-academie.  

Onder leiding van Hans heeft de VO-academie in de drie jaar forse sprongen gemaakt, onder meer met de lancering van het digitale leer- en kennisplatform Vonkel en het versterken van het opleidingsaanbod voor schoolleiders uit het midden en eindverantwoordelijk management. Begin dit jaar werd besloten dat de VO-academie ook de komende jaren onderdeel blijft van de VO-raad. Het tekent het belang dat de vo-sector hecht aan een ‘eigen’ opleidings- en kennisinstituut waarin kennisuitwisseling tussen de leden centraal staat.  

Vernieuwde koers

Leonie zal de komende jaren de vernieuwde koers van de VO-academie verder vormgeven, waarbij de nadruk nog meer komt te liggen op het informeel leren van schoolleiders en bestuurders. Voorbeelden zijn de Collegiale Bestuurlijke Visitaties om het bestuurlijk denken en handelen van schoolbesturen een impuls te geven, intervisietrajecten en de Inwerkimpuls voor startende schoolleiders. Op de website van de VO-academie is het complete opleidingsaanbod te vinden.