Vers van de pers, maar dan digitaal. Vandaag verscheen het bijgestelde richtsnoer Collegiale Bestuurlijke Visitatie. Een gedegen en concrete handleiding voor bestuurders om hen goed voor te bereiden op en te ondersteunen bij een Collegiale Bestuurlijke Visitatie. De uitgave bevat handige checklists en uitgebreide achtergrondinformatie over de visitatie. Zo leest u bijvoorbeeld alles over het visitatiekader en de thema’s die aan de orde kunnen komen tijdens een visitatie.

​​​​​​​Ter herinnering

Tijdens de ALV in mei hebben we gezamenlijk afgesproken dat elk bestuur in het vo eens in de vier jaar een collegiale bestuurlijke visitatie ontvangt als impuls voor het bestuurlijk denken en handelen. Logisch, want zo werken we als sector gezamenlijk aan een continue versterking van onderwijsbestuur en dus aan een continue versterking van de onderwijskwaliteit. De VO-raad organiseert vanuit het programma VO-academie volgens deze richtsnoer gestructureerde Collegiale Bestuurlijke Visitaties. Besturen kunnen uiteraard gebruik maken van de ervaringen en de methodiek zoals beschreven in deze richtsnoer en zelf collegiale visitaties organiseren en uitvoeren.

Deelnemen in 2019

De VO-academie is op 29 oktober een nieuwe tranche gestart. De visitaties zullen in de periode december 2018 tot en met maart 2019 plaatsvinden. In 2019 begeleiden we opnieuw twee groepen. Meer informatie over deze groepen vindt u hier. Maak alvast ruimte in uw agenda en schrijf u in. Zo maken we samen de sector sterker. 
​​​​​​​