Poule voorzitters en secretarissen voor cbv wordt fors uitgebreid

Sinds januari dit jaar zijn al vijf nieuwe aspirant-voorzitters en twee nieuwe aspirant-secretarissen actief in de begeleiding van de collegiale bestuurlijke visitaties. Ze lopen in deze periode ‘stage’ bij de huidige voorzitters en secretarissen. Vanaf tranche 5 en 6 (startdata in juni 2019) gaat deze nieuwe lichting zelfstandig aan de slag. De voorzitters van een visitatiecommissie zijn stuk voor stuk ervaren onderwijsbestuurders. De secretarissen zijn allen ervaren bestuurssecretarissen in het voortgezet onderwijs.

Impuls voor denken en handelen 

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VO-raad in mei 2018 is afgesproken dat elk bestuur eens in de vier jaar wordt gevisiteerd door collega-bestuurders. Op die wijze laat de beroepsgroep onder meer zien dat ze werk maakt van de eigen professionele ontwikkeling en zo direct of indirect bijdraagt aan een verdere verbetering van de onderwijskwaliteit. De ervaring leert dat door een collegiale bestuurlijke visitatie, het bestuurlijk denken en handelen een forse impuls krijgt. Of zoals een oud-deelnemer het formuleert: “…Of het nu gaat om je rolopvatting als bestuurder, hoe je de verbinding maakt met de scholen, hoe je de afstand en nabijheid regelt of wat je toegevoegde waarde is als bestuurder: daar krijg je heel goed zicht op...”.

Meer weten?

Op de website van de VO-academie vindt u uitgebreide informatie over de collegiale bestuurlijke visitaties. U kunt zich op de site ook inschrijven voor een van de tranches.