Hoewel zeer verschillend opzet en uitvoering, staat in beide trajecten het versterken en verbeteren van het eigen personeelsbeleid centraal. Daarbij richt de leergang Peoplemanagement (bestemd voor middenmanagers) zich vooral op de sleutelrol van team- en afdelingsleiders en hoe zij personeelsbeleid handen en voeten geven in de praktijk. De leergang sHRM (gericht schoolleiders) geeft inzichten en handvatten hoe je bijvoorbeeld als rector HRM-beleid stevig kunt implementeren in de eigen school.

Beide leergangen zijn enige jaren geleden ontwikkeld door de VO-academie en de universiteiten van Utrecht en Tilburg met als doel scholen in het vo te faciliteren bij de ontwikkeling van hun strategische personeelsbeleid. Gezien de grote belangstelling voor beide trajecten, is dat zeer zeker gelukt. Ook goed om te zien is dat steeds meer scholen twee deelnemers opgeven voor de betreffende leergangen. Met als voordeel dat er direct binnen de school voldoende slagkracht is om met peoplemanagement of strategisch HRM aan de slag te gaan.