Op 27 juni geeft Martijn van der Spoel de masterclass Achievement through people. Hij neemt je mee in de onderzoeksgerelateerde aspecten van People management en psychologische handvatten voor leidinggevenden. Hij zal de theorie uitleggen aan de hand van de achterliggende technieken en bespreken hoe deze het beste in de praktijk gebracht kunnen worden. De sleutel van deze masterclass is een focus op zowel het 'hoe' als het 'waarom' van succesvolle teamontwikkeling. Met zijn aanpak heeft hij in Groot-Brittannië al veel successen geboekt. We vroegen hem om alvast een tipje van de sluier op te lichten. 
 

Wat is de kern van peoplemanagement?

“Voor mij is de kern van peoplemanagement het inzicht dat een school een community is: iedereen moet met elkaar samenwerken om te zorgen dat de organisatie als geheel goed kan draaien. Daarmee zorg je voor goed onderwijs voor de leerlingen. Wanneer werkt de school het beste? Als er consistentie is, als je allemaal werkt vanuit dezelfde gedachte, hetzelfde kader. Dat is lastig, om daarvoor te zorgen moet je veel tijd en energie spenderen. Het is ook een proces dat niet stopt, het moet onderwerp van gesprek blijven.”
 

Wat vraagt dat van een leidinggevende?

“Als leidinggevende moet je een duidelijke visie hebben, je moet ook die helder kunnen uitleggen. Daar bouw je een team omheen. Daarnaast is luisteren erg belangrijk, oog hebben voor andersdenkenden. Immers, niet iedereen zal het 100% met jou eens zijn. Je moet het ook niet zien als alleen onwil of weerstand, het kan ook verrijking opleveren. Uiteindelijk heeft het veel met waarden te maken, met jezelf nuttig voelen; dat je als docent bijdraagt aan de ontwikkeling en het onderwijs van een school. Dat je stem wordt gehoord.” 

“Vanuit de psychologie weten we dat mensen zich verrijkt voelen als ze controle hebben over wat ze doen. Een docent heeft vaak wel de controle over een klas, maar niet over de school. Hoe zorg je er nu voor dat mensen niet per se het helemaal eens zijn met de koers, maar zich wel in controle voelen. Dat er wordt geluisterd naar hen.”
 

Hoe zorg je dat mensen zich in controle voelen? 

“Boosheid, frustratie, verdriet zijn vaak de top van de ijsberg. Dat is wat er boven water zit, wat je kunt zien. Waar je mee aan de slag moet gaan is wat er onder water is. Psychologie kan je verschillende manieren bieden om daar naar te kijken. Ik vergelijk het wel eens met een opticien. Bij een controle laat hij je door verschillende glaasjes kijken, totdat je het scherp ziet. Dat doe ik ook. Tijdens de masterclass bespreek ik een aantal technieken die je als schoolleider tot je beschikking hebt om op verschillende manieren te kijken naar organisatieprocessen, samenwerking, mensen in de weerstand. Zodat je naar een situatie of persoon op verschillende manieren kunt kijken. En diegene helpen.”

“De basis is dat als mensen zich veilig voelen, ze beter werken. Dat ze meer plezier hebben. Dat kun je zien als de onderkant van de ijsberg. Als je geen controle hebt, dan verdwijnt de veiligheid ook. Dat uit zich in boosheid, frustratie. Het gaat er dus niet zozeer om iemand zijn zin te geven, maar wel om naar hem te luisteren, en te erkennen. Vragen stellen als: wat bedoel je precies? Wat voel je? Hoe kan ik je helpen?”
 

Wat kan een oorzaak van onveiligheid zijn?

“Wat bijvoorbeeld onveiligheid in de hand werkt, is dat je een vergezicht schetst. Dat kan voor docenten vaag en onduidelijk zijn. Je moet ook de kleine stapjes laten zien: over een paar maanden zijn we hier, vervolgens gaan we dit doen. Hersenen reageren heel erg op succeservaringen. Als je dus mensen met de stapjes mee kunt krijgen, kan dat positief werken. Zo’n stapje kan ook persoonlijk zijn, bijvoorbeeld dat ze zich beter kunnen uitdrukken in een vergadering of tegenover een leidinggevende. Veranderingen aanbrengen is geen makkelijk proces, daar heb je moed voor nodig. Dat geldt voor iedereen binnen de organisatie.” 
 

Op 27 juni verzorgt Martijn van der Spoel de Masterclass Achievement through people. Dan gaat hij dieper in op de psychologie van peoplemanagement. U kunt zich aanmelden via deze link. Om de masterclass nog leuker én leerzamer te maken raden we aan om samen met een collega te komen.