Op 15 januari gaat het leertraject VO-intervisiebegeleider weer van start. Tijdens dit traject gaat u aan de slag met verschillende intervisiemethodieken die direct toepasbaar zijn binnen uw eigen school. Zo leert u onder andere om de groepsdynamiek binnen een team te herkennen en om krachtige vragen te stellen die tot denken en reflecteren aanzetten. En dat levert meerwaarde op voor u én uw collega’s. De VO-academie heeft het leertraject VO-intervisiebegeleider speciaal ontwikkeld voor ervaren team- en afdelingsleiders, (con)rectoren en directeuren binnen het onderwijs. Wilt u weten of dit leertraject iets voor u is? Bezoek dan vrijblijvend de informatiebijeenkomst op 27 november.
 

VO-intervisiebegeleider

In het leertraject VO-intervisiebegeleider leert u hoe u intervisie kunt inzetten om uw team beter te begeleiden. Aan de hand van theorie over intervisie en groepsdynamica komt u meer te weten over bruikbare intervisiemethodieken. Door te oefenen en zelf in groepen aan de slag te gaan, maakt u zich de vaardigheden snel eigen. Zo leert u de verschillende belangen binnen een team of intervisiegroep zichtbaar te maken. U leert om krachtige vragen te stellen die uw collega’s tot denken en reflecteren aanzetten en u leert zien wat een collega nodig heeft in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Zo stimuleert u gelijkwaardige interacties in bijeenkomsten, kunt u sturing geven aan (individuen binnen) uw team en bevordert u veiligheid en onderlinge verbinding binnen teamleden. De nadruk ligt binnen dit leertraject op reflectief niveau. De inzichten die u tijdens dit leertraject opdoet, kunt u direct toepassen binnen uw team. Een deelnemer over het leertraject VO-intervisiebegeleider: “Ik zie intervisie als een waardevol instrument in een professionele en lerende organisatie. Ik geef met plezier leiding aan mijn team en ik probeer binnen mijn team samenwerking en een lerende, onderzoekende houding te versterken. Dit jaar zijn we gestart met intervisie en ik merk dat het voor de betrokkenen veel oplevert als het op de goede manier gebeurt. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de begeleider. Om die reden wil ik mezelf graag verder ontwikkelen in de rol van intervisiebegeleider.”
 

Vervolgprogramma  

Als vervolg op het leertraject is VO-Intervisiebegeleider-Plus ontwikkeld. Dit Plus-traject biedt verdieping op verschillende intervisiethema’s. Zo is er binnen het Plus-programma ruime aandacht voor casuïstiek, persoonlijke leerervaringen en het oefenen van intervisiemethodieken. Naast de opleidingsdagen, doet u binnen VO-Intervisiebegeleider-Plus praktijkervaring op door middel van een stage in de onderwijspraktijk of in een van de leertrajecten van de VO-academie. Om het leren optimaal te kunnen faciliteren, wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd. Zo leert u vanuit een eigen leervraag en wordt u in de stage begeleid door een van onze professionele supervisoren. Het doel van dit Plus-programma? Door schoolleiders op te leiden tot  VO-intervisiebegeleider wordt een impuls gegeven aan de verdere professionalisering van de sector, door de sector zelf. Na deelname aan VO-Intervisiebegeleider-Plus kunt u niet alleen teams professioneel begeleiden in de school en collega’s middels intervisie reflectief laten leren. U kunt ook intervisiegroepen begeleiden binnen een netwerk van andere schoolleiders of intervisies begeleiden binnen de leertrajecten van de VO-academie. Samen van en met elkaar leren om zo de sector zichzelf te laten versterken, dat is een van de uitgangspunten van de VO-academie.
 

Meer weten?  

Heeft u vragen over het leertraject VO-intervisiebegeleider of het Plus-programma? Of bent u benieuwd of dit traject goed aansluit op uw leervragen? Dan nodigen we u van harte uit om naar de informatiebijeenkomst op 27 november 2019 te komen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u vrijblijvend meer informatie over de leertrajecten en is er gelegenheid om vragen te stellen.