Tijdens de collegiale bestuurlijke visitatiedag bij de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) liepen een aantal leerlingen mee met hun bestuurder, Alle van Steenis, om vast te leggen hoe een visitatie in zijn werk gaat. In de video die zij hebben gemaakt, vertelt Alle kort hoe de dag verlopen is en hoe hij het bezoek van de visitatiecommissie heeft ervaren.


De dag begon vroeg met een startgesprek tussen Alle en de collega-bestuurders uit de visitatiecommissie. Gedurende de dag zijn de commissieleden in gesprek gegaan met allerlei stakeholders van de MSA, zoals vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, universiteiten, hoge scholen, andere schoolbesturen, SWV, ouders en leerlingen. Om een goed beeld te vormen bij de congruentie tussen het beleid en de werkvloer, bezocht de commissie drie van de vier scholen van de MSA. De dag eindigde met een terugkoppeling van de visitatiecommissies aan Alle van Steenis.  

Meer weten over Collegiale Bestuurlijke Visitatie? Of wilt u naar aanleiding van deze video zelf ook meedoen aan een visitatietraject? Kijk voor meer informatie op de informatiepagina Collegiale visitatie.