Als leidinggevende staat u voor de complexe taak om inhoudelijk en strategisch vorm te geven aan het onderwijs van de toekomst. Dit vraagt creativiteit, wendbaarheid en een visie op hoe u een leercultuur ontwikkelt waarin dialoog en samenwerking voorop staan. Om zowel eindverantwoordelijk schoolleiders als schoolleiders uit het middenmanagement te faciliteren in deze veranderende rol, heeft de VO-academie twee nieuwe intervisietrajecten ontwikkeld die in 2021 van start gaan. Aanmelden voor beide trajecten is vanaf nu mogelijk.  
 

De succesvolle intervisietrajecten Lead & Learn en Lerend Leiderschap, waarvan de laatste tranches inmiddels zijn afgesloten, lieten zien hoe krachtig intervisie is als methodiek om diepgaand met elkaar in gesprek te gaan. De twee nieuwe intervisietrajecten zijn als het ware een vervolg op deze trajecten. Voor schoolleiders uit het middenmanagement is het traject Leidinggeven in dialoog ontwikkeld. Het nieuwe intervisietraject voor eindverantwoordelijk schoolleiders heet Strategisch en persoonlijk leiderschap. In beide trajecten wisselen we intervisie af met lezingen en inhoudelijke workshops. Bovendien krijgt u relevante bronnen aangereikt, zoals literatuur, podcasts en video’s. Aanmelden voor beide trajecten is vanaf nu mogelijk!
 

Leidinggeven in dialoog  

Start: 3 februari 2021  

Als team- of afdelingsleider heeft u een sleutelpositie in de school; u legt de verbinding tussen leerlingen, docenten en de eindverantwoordelijk schoolleider. Juist daarom is het belangrijk dat u de dialoog aangaat met verschillende betrokkenen. Dit nieuwe intervisietraject gaat in op de vraag hoe u, vanuit dialoog met anderen, inhoudelijk en strategisch vorm kunt geven aan actuele vraagstukken. We besteden tijdens dit traject aandacht aan thema’s als veranderkunde, gespreid leiderschap, co-creatie, professionele leercultuur en het verbindende gesprek, telkens met de focus op anders lesgeven, anders organiseren en anders leidinggeven. Meer weten? Zie de informatiepagina Leidinggeven in dialoog
 

Strategisch en persoonlijk leiderschap  

Start: 12 februari 2021  

Hoe gaat u als schoolleider op een strategische manier om aan vraagstukken over bijvoorbeeld onderwijsinhoud, samenwerking, innovatie en flexibilisering? En hoe houdt u oog voor uw persoonlijke waarden binnen uw leidinggevende functie? In dit nieuwe intervisietraject verkent u deze vragen samen met collega-schoolleiders, door een combinatie van inhoudelijke workshops en intervisiesessies. De nadruk binnen dit intervisietraject ligt op uw strategische rol vanuit uw interne kompas als schoolleider: wie u bent als persoon heeft immers invloed op de professionele en strategische keuzes die u maakt in en voor de school. Meer weten? Zie de informatiepagina Strategisch en persoonlijk leiderschap