Vandaag publiceert de VO-academie het katern ‘Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard schoolleiders VO’. Het is een volledig herziene versie van het katern uit 2015, dat de eerste versie van de beroepsstandaard bevatte. De beroepsstandaard is bedoeld als een ontwikkelingsgericht, inspirerend en ondersteunend instrument om het schoolleiderschap een gemeenschappelijke taal te geven.

In januari 2021 verscheen de herziene versie van de beroepsstandaard. Deze kwam tot stand op basis van interviews, een literatuurstudie en een vergelijking van internationale beroepsstandaarden. Er zijn tussentijds feedbackrondes gehouden met de Adviesraad van Schoolleiders van de VO-raad, experts en de Denktank van SRVO, bestaande uit schoolleiders. Het Schoolleidersregister VO heeft van de nieuwe beroepsstandaard een publieksversie gemaakt.

De herziene beroepsstandaard staat met de leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten dicht bij de praktijk van de schoolleider. Zo helpt de beroepsstandaard schoolleiders om te reflecteren op de dagelijkse praktijk en eigenaar te zijn van hun professionele ontwikkeling. Bovendien geeft het taal om over de eigen professionalisering in gesprek te gaan met collega’s en leidinggevenden. 


Handvatten en perspectieven op de nieuwe beroepsstandaard

Dit nieuwe katern is als een handboek bij de beroepsstandaard: het geeft handvatten voor hoe de standaard kan worden gebruikt bij de professionele ontwikkeling van schoolleiders. De herziene standaard legt een sterke link met strategisch personeelsbeleid. Zo is professionalisering en ontwikkeling geen losse activiteit meer, maar raakt het meer ingebed in het beleid van de gehele schoolorganisatie. Het is daarmee effectiever voor de schoolleider en voor de school.

Dat geldt in eerste instantie natuurlijk voor schoolleiders, maar ook voor andere doelgroepen:

  • Bestuurders kunnen de beroepsstandaard gebruiken voor hun ontwikkelingsgesprekken met schoolleiders, voor het maken van functieprofielen van schoolleiders en voor de inrichting van (gespreid) leiderschap in scholen. 
  • HR-managers kunnen de beroepsstandaard inzetten als een onderdeel van het Strategisch HRM-beleid.
  • Opleiders kunnen de beroepsstandaard inzetten voor het ontwikkelen van hun (nieuwe) aanbod. Onder hen zijn ook huisacademies.
  • Andere doelgroepen als docenten en leerlingen kunnen de beroepsstandaard gebruiken om te weten wat ze van de schoolleider kunnen verwachten.

SRVO en de VO-raad zullen de komende jaren een gezamenlijke impuls geven aan het duurzaam inzetten van de beroepsstandaard voor kwaliteitsverbetering in scholen en het proces van beroeps(groep)vorming. Op de websites van beide organisaties zullen de komende periode ook voorbeelden van en handvatten voor praktische toepassingen worden gedeeld. 
 

Dit katern is een uitgave van de VO‑academie in samenwerking met het SRVO. U kunt de digitale variant van het katern op deze pagina downloaden. Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar per post? Stuur dan een mail naar info@vo-academie.nl o.v.v. 'Aanvraag katern 4'.